>

Thema's - Paris Proof

Paris Proof Commitment

114 marktpartijen hebben inmiddels het Paris Proof Commitment ondertekend en verbinden zich daarmee aan de ambitieuze doelstelling om het energiegebruik in de gebouwde omgeving met twee derde te verlagen. En daarmee ook de daarbij horende CO₂-emissies terug te brengen. 

De organisaties die zich verbinden aan het Commitment gaan vanuit hun eigen rol vastgoed versneld verduurzamen door ingrijpend te renoveren, door te meten op werkelijk verbruik en de partijen om zich heen in beweging te krijgen. En dat vragen ze ook aan de overheid: normeer op werkelijk gebruik. Lees in het Commitment (pdf) hun volledige belofte en wensen. 

Ook ondertekenen?

Wil je met jouw organisatie ook het Commitment ondertekenen, kijk dan hier voor meer informatie of neem dan contact op met Ties Ludden via helpdesk@parisproof.nl

Bekijk hier alle video's. 

Ondertekenaars Paris Proof Commitment

Organisaties die ook het Paris Proof Commitment ondertekenden