Zuidas steeds duurzamer

De Amsterdamse Zuidas wordt steeds duurzamer. Hier gevestigde bedrijven en organisaties namen ook in 2015 weer vele maatregelen om het gebied verder te verduurzamen. Nieuwe fietsfaciliteiten, duurzame, nieuw opgeleverde kantoor- en woongebouwen en veelvuldig gebruik van Warmte Koude Opslag en zonnepanelen als energiebronnen, zijn slechts enkele van de belangrijkste conclusies uit het Duurzaamheidsverslag Zuidas 2015. 

Op woensdag 13 april presenteerden Green Business Club Zuidas, Hello Zuidas en gemeente Amsterdam Zuidas gezamenlijk het Duurzaamheidsverslag Zuidas 2015. Zuidas is de enige ontwikkelingslocatie in Nederland die als gebied een jaarlijks duurzaamheidsverslag uitgeeft. Dit verslag geeft een goed beeld van wat er is bereikt op het gebied van duurzaamheid het afgelopen jaar en dient als een monitoringsinstrument om duurzame ambities aan te toetsen. Bovendien willen bovengenoemde organisaties met dit verslag kennis delen en andere organisaties inspireren.

Gebouwen grootste vervuilers

Gebouwen, zo bleek uit een Energieonderzoek Centrum Nederland en het ministerie van Infrastructuur en Milieu in 2015, zijn de grootste vervuilers in  Nederland en verantwoordelijk voor 36% van de totale CO2 uitstoot. De helft hiervan zijn kantoorgebouwen. Bovendien moet Nederland flink aan de slag om de belangrijkste afspraak van de klimaatconferentie in Parijs te realiseren: het beperken van de opwarming van de aarde naar 1,5 graden ten opzichte van het pre-industriële tijdperk. Bij het bedrijfsleven ligt dan ook een grote uitdaging en verantwoordelijkheid. In Zuidas neemt men deze verantwoordelijkheid serieus. De afdeling Zuidas van de gemeente Amsterdam stelt bijvoorbeeld hoge eisen op het gebied van duurzaamheid aan investeerders: een nieuw gebouw moet minstens een BREEAM-NL Excellent status hebben om een plaats te krijgen in Zuidas. Maar de meeste duurzame maatregelen worden niet van overheidswege opgelegd, ze komen van de bedrijven zelf. Meer en meer leert de ervaring dat een investering in bijvoorbeeld duurzame energie uiteindelijk zichzelf terugbetaalt. The Edge, het gebouw waar onder andere Deloitte in is gevestigd, is hier een goed voorbeeld van. Het produceert namelijk meer energie dan dat het gebruikt.

 Zuidaskantoren scoren hoger

The Edge en het hoofdkantoor ABN AMRO ontvingen onlangs een belangrijke internationale duurzaamheidsprijs voor hun kantoorgebouw: ABN AMRO de BREEAM Award voor bestaande kantoorgebouwen en The Edge de BREEAM Award voor het duurzaamste nieuwe kantoorgebouw. Bovendien liet een uitgebreid BREEAM onderzoek van Zuidas als gebied in 2014 zien dat Zuidas met kop en schouders boven andere kantorenlocaties uitsteekt als het gaat om duurzaamheid van gebouwen: de gebouwen in Zuidas scoren 20% hoger op energiezuinigheid dan gemiddeld in Nederland.

Gezamenlijke ambitie

Maar in Zuidas gaan we verder dan gebouwen. In 2015 heeft een grote groep bedrijven gezamenlijk de ambitie uitgesproken om tot de meest duurzame business- en woonomgeving van Europa te komen in 2020. Deze ambities zijn vastgelegd in de Ambitieverklaring GBC Zuidas 2015, die werd ondertekend door meer dan 25 partijen. Green Business Club Zuidas, Hello Zuidas en gemeente Amsterdam, Zuidas werken hier samen met de in Zuidas gevestigde bedrijven naartoe. Hoe zij dat precies doen, leest u in het Duurzaamheidsverslag 2015.

Lees het verslag

Gerelateerd

Nieuwe DGBC-partner stelt zich voor: ZJA

Nieuwe DGBC-partner stelt zich voor: ZJA

Minister Jetten neemt manifest ‘Sturen op werkelijk energiegebruik’ in ontvangst

Minister Jetten neemt manifest ‘Sturen op werkelijk energiegebruik’ in ontvangst