"Zie klimaatbestendig bouwen als het nieuwe normaal"

Deltacommissaris Peter Glas ziet het veilig en leefbaar houden van onze delta als een opdracht voor ons allen. Klimaatadaptatief bouwen speelt volgens Glas daarbij een belangrijke rol. Hij vraagt de bouw- en vastgoedsector vooral met ‘slimme oplossingen’ te komen. “Klimaatadaptief bouwen biedt het bedrijfsleven een breed scala aan kansen.”

“Als deltacommissaris kan ik het niet genoeg benadrukken: ik kan het niet alleen. De overheid kan het niet alleen. Ruimtelijke adaptatie, klimaatadaptatie, klimaatbestendig bouwen en inrichten zijn omvangrijke opgaven. Die opgaven kunnen het bedrijfsleven heel veel bieden, maar die hebben alleen kans van slagen als we het samen doen.

Ik weet dat de vastgoedsector zich op de toekomst voorbereidt. U denkt na over buitenruimten, over uitzicht en inrichting. Het is nu zaak om ook het thema klimaatadapatie als standaard mee te nemen in de bouw. In de planning, het ontwerp, de realisatie: in de hele life-cycle van alles wat u bouwt. En dat is nodig. Kijken we naar de klimaatscenario’s van het KNMI en onderzoeksbureaus als Deltares, dan dealen we in de toekomst met veel meer weersextremen dan nu. Ja, die ene piekbui overleven we wel. Maar wat als wateroverlast structureel wordt en voor ernstige schade en ontregeling zorgt in steden? Doen we niets, dan is de potentiële schadepost tot 2050 zo’n 71 miljard euro, berekende Deltares. Het is aan mij als deltacommissaris om die signalen serieus te nemen en door te geven. Maatregelen zijn noodzakelijk om onze steden, huizen en bedrijven beter te beschermen tegen een extremer klimaat.

Geen groen zonder blauw

Ook over het ‘hoe’ is nagedacht: maatregelen zijn bekend. Het antwoord zit onder andere in stedelijke vergroening. Groen brengt een stad verkoeling en voorkomt uitdroging. En geen groen zonder blauw. We moeten overtollig water met slimme oplossingen kunnen vasthouden voor momenten waarop we het hard nodig hebben.

Ik ben verheugd dat de vastgoedsector soms al nauw betrokken is bij vergroening en verblauwing van de stad.
Zo is in Venlo het nieuwe stadskantoor gebouwd volgenshet cradle-to-cradle principe. De groene gevel van 2000 vierkante meter is de grootste van Europa. En in Den Haag wordt de wijk Erasmusveld ontwikkeld: duurzaam, circulair maar ook klimaatadaptief. De gemeente, het hoogheemraadschap en de vastgoedsector werken hierin samen. Dáár moeten we naartoe: samenwerking. Tussen overheden, bedrijven, woningcorporaties, bouwers en burgers. Want we kunnen het niet alleen.

Klimaatadaptieve duurzaamheid op de agenda

Ik wil hier niet bepleiten wat u zou moeten bouwen. Maar het zou substantieel bijdragen als u, in de planvorming, naast criteria als uitzicht, biodiversiteit en het afvangen van luchtkwaliteit, ook rekening zou houden met componenten als koeling en waterberging. Het is van grote meerwaarde als u niet alleen ‘duurzaamheid’ hoog in het vaandel heeft, maar vooral klimaat- adaptieve duurzaamheid. En als ik u vraag om voortaan aanbestedingen in de markt te zetten inclusief criteria voor energieneutraal, circulair én klimaatbestendig bouwen, dan weet ik zéker dat u hiervoor allerlei slimme oplossingen heeft. Als ik iets mag aandragen; start met het klimaatadaptief maken van Rijksvastgoed en sociale woningbouw. In Amsterdam worden op vier locaties met verhoogd risico op wateroverlast blauwgroene daken aangelegd. Mét EU-subsidie.

Loop op de troepen vooruit

Er is veel mogelijk. De overheid staat groene projecten niet in de weg, integendeel. En projectontwikkelaars - zo heb ik vernomen - halen méér geld binnen voor groene objecten. Die toenemende stabiele kasstroom is ook voor marktpartijen in de vastgoedsector interessant. Ik wil u daarom een boodschap meegeven. Loop op de troepen vooruit! Neem zélf klimaatadaptatie mee naar de markt. Zie klimaatbestendig bouwen als het nieuwe normaal. Dat is kostene ectief én zinvol voor de toekomst van ons land.  Ik ben oprecht benieuwd en ik nodig u uit uw bevindingen met mij te delen. Elk jaar in november komen op het landelijke Deltacongres overheden, wetenschappers, ontwerpers en architecten samen. Maar de marktpartijen - de bouwers - heb ik er nog niet gezien. Hopelijk zie ik u daar. U bent van harte welkom.”


Dit artikel is afkomstig uit het DGBC-Bidbook. DGBC wil met het DGBC-Bidbook aan Nederland laten zien waar de stichting voor staat en wat het gezamenlijk met haar partners voor kennis en expertise in huis heeft. Deze participanten vertegenwoordigen de gehele bouwketen, van beleggers, financiers, eindgebruikers, adviesbureaus tot vastgoedbeheerders, installatiebedrijven, bouwers en architecten. 


Gerelateerd

Eerste tool van Masterplan Ventilatie: Quickscan COVID-19 en ventilatie in kantoren

Eerste tool van Masterplan Ventilatie: Quickscan COVID-19 en ventilatie in kantoren

DGBC ziet aanknopingspunten in Renovation Wave van Timmermans

DGBC ziet aanknopingspunten in Renovation Wave van Timmermans

Video’s Dutch Green Building Week online

Video’s Dutch Green Building Week online