World Green Building Council opent consultatie voor EU-beleidsroadmap aanpak CO2-emissies

De World Green Building Council heeft een consultatieronde geopend voor een EU-beleidsroadmap voor de aanpak van CO2-emissies in gebouwen die gedurende de gehele levensduur wordt veroorzaakt, als onderdeel van het #BuildingLife-project. DGBC reageerde op de Europese roadmap en werkt parallel in dit traject aan een nationale roadmap.

De Europese routekaart stelt een uitgebreide reeks maatregelen voor hoe het EU-gebouwenbeleid de CO2-impact van de gebouwde omgeving kan aanpakken. De beleidsaanbevelingen zijn onderverdeeld in vier belangrijke beleidsroutes: 

  • Bouwvoorschriften 
  • Afval en Circulariteit 
  • Inkoop 
  • Duurzame financiering 

De consultatie loopt van 16 augustus tot 17 september 2021. Respondenten kunnen hun feedback geven door zowel op deze vragenlijst te reageren als door verdere opmerkingen over het consultatiedocument in te dienen via e-mail aan europe@worldgbc.org

Vooruitlopend hierop hoopt WorldGBC tegen november 2021 consensus te bereiken over de noodzakelijke beleidsmaatregelen zodat dit kan bijdragen aan de update van de richtlijn energieprestatie van gebouwen, die in december 2021 wordt verwacht. 

Urgentie in het snel realiseren van reductie  

"We moeten waken dat we, ook op Europees vlak, scherpe doelstellingen niet te ver naar de toekomst toeschuiven, gezien de urgentie om zo snel mogelijk te reduceren." Ook Laetitia Nossek, projectmanager circulariteit bij DGBC heeft de World Green Building Council van feedback voorzien. "Aanvullend op deze aanbevelingen zien we dat er noodzaak is om toe te werken naar eenzelfde aanpak binnen Europa, met targets en dezelfde scope."

Binnen het Nederlandse BuildingLife traject stellen we om deze reden doelstellingen op die met de MPG nu al geïmplementeerd kunnen worden. Consensus tussen de Nederlandse aanpak, andere landen en de Europese beleidsaanpak is ook zeker voor internationaal acterende partijen belangrijk. 

Presentatie Nederlandse routekaart

Deze routekaart op het Europese niveau zal worden aangevuld met tien nationale routekaarten die worden ontwikkeld door Green Building Councils in heel Europa.  De eerste contouren van de Nederlandse routekaart wordt op 14 september gepresenteerd tijdens de werksessie #BuildingLife. Wil je meer weten over deze route kaart en meedenken over de belangrijkste thema's? Lees hier voor meer informatie over het programma en sprekers.

Meld je hier direct aan voor de werksessie #BuildingLife

#BuildingLife 

Het #BuildingLife-project loopt tot eind 2022 en ondersteunt de ambities van de EU Green Deal door te schetsen hoe het EU- en het nationale bouwbeleid verder kunnen gaan dan een focus op operationele emissies van gebouwen en zowel operationele als materiaalgebonden emissies gaan overwegen op een geïntegreerde manier. 

Gerelateerd

Nieuw perspectief op verduurzamingsopgave in Position Paper Whole Life Carbon

Nieuw perspectief op verduurzamingsopgave in Position Paper Whole Life Carbon

'Niet minder slecht, maar beter'

'Niet minder slecht, maar beter'

Met zon op daken kunnen bestaande logistieke gebouwen meer dan half miljoen huishoudens van stroom voorzien

Met zon op daken kunnen bestaande logistieke gebouwen meer dan half miljoen huishoudens van stroom voorzien