Woningvoorraad doorgerekend: wat is er nodig voor Paris Proof?

Het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) heeft voor DGBC scenario’s voor de energiebesparing en de vermindering van CO2-uitstoot in de woningvoorraad doorgerekend. Belangrijkste conclusie: De Paris Proof ambitie met 66 procent energiebesparing en CO2-neutraliteit is te realiseren. Voorwaarde voor dat laatste is naast volledige isolatie dat alle woningen van het gas af gaan en voorzien zijn van een warmtepomp, dan wel een duurzaam collectief systeem.

In het scenario ‘aardgasvrij + isolatie’ worden alle woningen van het gas af gehaald en waar nodig aanvullend geïsoleerd. Dit scenario komt tot 63 procent energiebesparing, vrijwel Paris Proof. Dat is nog zonder de plaatsing van zonnepanelen op de woningen en complexen. Die energieproductie mag in de sectorale routekaarten en de WEii-methode (Werkelijke Energie intensiteit indicator) van het energieverbruik worden afgetrokken. Daarmee ligt Paris Proof qua technische mogelijkheden ruim binnen het bereik.

Kosten

De aanvullende kosten van dit scenario bedragen 190 miljard euro, waarvan 132 miljard euro voor het aardgasvrij maken van 4,4 miljoen woningen en 58 miljard euro voor isolatiemaatregelen. Het gaat dan om het aanvullend isoleren van 2,3 miljoen woningen, tot isolatieniveau 4 uit de standaard- en streefwaarden van de Rijksoverheid.

Dit EIB-onderzoek is op eenzelfde wijze gedaan als eerder onderzoek voor de sectorale routekaarten voor de utiliteitsbouw: wat is er nodig en wat zijn de kosten voor 30 procent, 50 procent, 66 procent (Paris Proof-niveau) en 80 procent energiebesparing?

Het onderzoek bundelt veel recente informatie. Het Rijk houdt het energiegebruik van woningen goed bij per woningtype en de bouwjaarklasse is bijgehouden in het WOON-onderzoek Nederland. Voor de maatregelpakketten voor de woningen zijn de isolatieniveaus in het standaard- en streefwaardenonderzoek aangehouden. Verder is onderscheid gemaakt tussen de sectoren eigenaar-bewoners, woningcorporaties en beleggers.  Het rapport geeft een actuele stand van de energielabels per bouwjaarklasse.

Groei woningvoorraad

EIB heeft rekening gehouden met de verwachte groei van de woningvoorraad en ontwikkeling in de verduurzaming van woningen. Zo worden op autonome wijze 2,8 miljoen woningen op niveau 3 of 4 van de standaard en streefwaarden isolatieniveau gebracht en 1,5 miljoen woningen van na 1995 zijn grotendeels al voldoende geïsoleerd om van het gas af te kunnen. De nieuwbouw is ook gasloos, maar nieuwbouw leidt bij het huidige beleid nog wel tot een stijging van de energiebehoefte van de gebouwde omgeving. Volgens DGBC zou bij nieuwbouw het doel energieneutraal moeten zijn, inclusief energie voor het materiaalgebruik. Desondanks blijkt bijna 50 procent van de energievermindering te realiseren met de juiste keuzes. Het scenario van 80 procent energiebesparing is volgens de onderzoekers net als in de andere sectoren een lastige opgave.

Het EIB-rapport biedt een schat aan informatie. De komende periode zal DGBC zich hier met de werkgroep woningen verder in verdiepen. Thomas Endhoven van het EIB presenteerde het rapport op dinsdag 29 november tijdens het Paris Proof Congres.

Download het hele EIB-rapport (pdf)

SDG's

Logo voor Duurzame steden en gemeenschappenDuurzame steden en gemeenschappen

Gerelateerd

Annemarie van Doorn

Annemarie van Doorn over leiderschap in de bouwsector

Tijdschrift mooie pleinen

BREEAM-NL Gebied helpt bij verduurzamen van pleinen

Groene Kamer: ‘Alleen compenseren is niet haalbaar, het moet draaien om reductie’

Groene Kamer: ‘Alleen compenseren is niet haalbaar, het moet draaien om reductie’