Werkconferentie Paris Proof: brengers en halers helpen elkaar op weg

Van een discussie over wie nu echt de eigenaar van een gebouw is tot ‘geboe’ in het Paris Proof Lagerhuis: de werkconferentie Paris Proof zorgde voor interessante gesprekken, die zelfs af en toe schuurden. Maar met een duidelijk resultaat. Alle neuzen staan dezelfde kant op: de gebouwde omgeving moet snel verduurzamen. Liever vandaag dan morgen.

De werkconferentie had een duidelijk doel: aanwezigen onderling informatie laten uitwisselen. ‘Brengers’ konden hun expertise meenemen, terwijl de ‘halers’ met een duidelijk informatievraag naar het hoofdkantoor van NUON in Amsterdam waren gekomen. Daar waren tien tafels op onderwerp ingericht en werden de brengers en halers op onderwerp gekoppeld. De gesprekken die daaruit voortkwamen, zorgden ervoor dat materie duidelijk werd, mensen van elkaar konden leren en dat er praktijkcases werden gedeeld.

Stappenplan

Philip Blaauw van INNAX was gastheer van één van de discussietafels. Hij moest de informatie-uitwisseling begeleiden op het onderwerp ‘Hoe krijg ik mijn energieverbruik inzichtelijk?’, en zag dat die al voortvarend tot stand kwam. “We hebben een soort stappenplan gemaakt waarin verschillende fases van het uitwisselen van energiedata zijn uitgetekend. Het stappenplan laat zien dat het start bij een nulmeting en eindigt bij een investeringsvoorstel. En het mooiste was, ik heb bijna niks hoeven te zeggen”, aldus de tafelgastheer.

Vier actiepunten

Dat gold niet voor Robert Sengers van Kernwaarde Groen. Ook hij was uitgenodigd om een sessie in goede banen te leiden. Aan zijn tafel met als onderwerp “Hoe overtuig ik mijn klant’ belandde het gesprek echter bijna in een impasse: hebben vastgoedbeleggers nu wel of niet goede bedoelingen? Maar al snel wist Sengers het gesprek om te draaien en kreeg hij het voor elkaar dat de bezoekers van deze tafel vier actiepunten opstelden waarmee zij het gesprek met hun gebouweigenaar aan konden gaan: imagoverbetering inzichtelijk maken, een value-case opstellen, gezondheid in het gebouw meten en vertalen naar kostenreductie en zorgen voor wederzijds begrip.

Isoleren op één

Isoleren is zo’n maatregel waar die vier actiepunten uit voortkomen. Daar was iedereen het met elkaar eens. Dat isolatie bij de verduurzaming de voorkeur geniet, werd aan een andere tafel besproken. Dat de opgave een grote is, daar was ook iedereen het over eens. Zo werd aan de tafel met het onderwerp ‘Welke stappen nemen naar Parijs?’ door een van de deelnemers de trias energetica genoemd. Met op één isoleren.

‘Het interesseert ze niet’

Het slimmer inregelen van installaties zorgt voor minder kosten. Kosten die bijvoorbeeld de huurder raken. Aan de tafel met als onderwerp ‘Hoe krijg ik de huurder mee?’ was de conclusie echter zorgwekkend. Er werd hier geconcludeerd dat het huurders vaak helemaal niet interesseert. Die slotsom kwam ook bij andere gesprekken op tafel. Want het eindoordeel van de gesprekdeelnemers van de tafel ‘Hoe overtuig ik de eigenaar?’ kwam op hetzelfde neer: ‘Dan moet die huurder wel zelf de eigenaar aanspreken, maar de huurder heeft vaak geen idee van zijn invloed’. Ook de rol van particulieren en mkb’ers zorgden voor kopzorgen aan de verschillende tafels. Maar opvallend was dat er in oplossingen werd gedacht, zo bracht een ‘brenger’ de Green Deal Zorg ter sprake.

Lagerhuis

Voordat de bezoekers aan tien tafels in twee rondes met elkaar in gesprek gingen, hadden zij juist tegenover elkaar gestaan tijdens een speciale Lagerhuis-sessie. Onder leiding van dagvoorzitter Rutger Mollee werd er gedebatteerd over drie stellingen, zoals de stelling ‘Verduurzamen of verdienen, wat krijgt voorrang?’. Voorzichtig boegeroep stijgt op als de eerste debater zegt dat met verduurzamen juist veel geld te verdienen is, maar ook mompelende aanmoedigingen. Het ‘geboe’ maar ook de aanmoedigingen zwellen aan als de stelling ‘Kantoren zonder C-label moeten in 2023 dicht’ wordt gedeponeerd.

Meer wegen naar Parijs

Helemaal eens zullen de bezoekers het niet worden, maar dat hoeft ook niet. Want hoe de opdracht ook wordt ingevuld, er leiden meerdere wegen naar Rome, of in dit geval naar Parijs. Het is belangrijker dat de weg nu wordt ingezet. Nieuwe afspraken worden er deze middag niet geformuleerd, maar wel veel belafspraken. Visitekaartjes worden uitgewisseld en deelnemers spreken samen af om ‘aan de slag te gaan’.  

Gerelateerd

CSRD biedt kansen en uitdagingen voor bedrijven – Inzichten van ervaringsdeskundigen

CSRD biedt kansen en uitdagingen voor bedrijven – Inzichten van ervaringsdeskundigen

'Neem gezamenlijk barrières weg voor duurzaam bouwen'

'Neem gezamenlijk barrières weg voor duurzaam bouwen'

Uitreiking BREEAM Awards 2024

5 Nederlandse winnaars bij uitreiking BREEAM Awards 2024