Webinar verduurzamen schoolgebouwen: samenwerking gemeente en schoolbestuur in de praktijk

Om aan de klimaatdoelstellingen van Parijs te voldoen, moeten duizenden schoolgebouwen worden verduurzaamd. Maar hoe kun je als gemeente en schoolbestuur samenwerken aan deze ambitieuze opgave? En hoe kun je andere belangrijke doelstellingen, zoals een gezonde school combineren met de verduurzamingsopgave?

Op 6 april organiseren Dutch Green Building Council (DGBC) en Kenniscentrum Ruimte-OK een webinar, waarin ze ingaan op gezamenlijke stappen die nodig zijn om de zogenaamde sectorale routekaart te vertalen naar een eigen verduurzamingsplan. Tijdens het webinar zal worden ingezoomd op 3 praktijkvoorbeelden van samenwerking tussen gemeente en schoolbesturen in de gemeentes Wierden, Breda en Heemskerk.

Zo zal onder andere worden ingegaan op hoe een koppeling kan worden gemaakt met het Integraal Huisvestingsplan (IHP) en de Transitievisie warmte van de gemeente en hoe de kostenverdeling tussen gemeente en schoolbestuur eruit kan zien. Ruimte-OK zal ingaan op diverse ondersteuningsprogramma’s voor scholen ‘Scholen op Koers naar 2030’, ‘Scholen Besparen Energie’ en ‘Eerste hulp bij Ventilatie’).

Aanmelden

Hier meer informatie over het webinar of meld je hier direct aan.

Gerelateerd

48 overheden en marktpartijen sluiten zich aan bij City Deal Circulair en Conceptueel Bouwen

48 overheden en marktpartijen sluiten zich aan bij City Deal Circulair en Conceptueel Bouwen

Op naar 2050: iedereen kan bijdragen aan Advancing Net Zero

Op naar 2050: iedereen kan bijdragen aan Advancing Net Zero

Grootste vlindertuin in Nieuw Delft met oplevering Guldenwater

Grootste vlindertuin in Nieuw Delft met oplevering Guldenwater