‘Verken de onderliggende belangen van de betrokken partijen’

Nederland in 2050 energieneutraal. Trude Buitenhuis, Business Development Manager bij Eneco, gelooft er wel in. Tegelijkertijd is ze realistisch. “Alles is voor handen, maar er moet nog veel gebeuren. Als we in samenwerking aan de knelpunten werken, kunnen we heel dichtbij komen. Dan geloof ik wel dat 98% haalbaar is.”

In haar rol is ze vanuit Eneco verantwoordelijk voor de bijdrage aan de warmtetransitie bij gemeenten buiten de drie grote steden Utrecht, Den Haag en Rotterdam. Dat houdt in het kort in: pionieren, plannen maken en zorgen dat de juiste partijen met elkaar om de tafel gaan zitten en uiteindelijk overgaan op nieuwe duurzame energieoplossingen. “Gemeentes zijn nog vaak zoekende als het gaat om het energievraagstuk. Wij schuiven als Eneco aan om mee te denken vanuit onze bestaande ervaring. Vervolgens kijken wij wat we aan oplossingen of groeimogelijkheden in huis hebben.”

Toewerken naar optimale situatie

Om vervolgens samen de neuzen van gemeente, woningcorporaties, bewoners en andere stakeholders dezelfde kant op te krijgen, is nog weleens een uitdaging, merkt ook Buitenhuis. “Het is een spel dat per gemeente of project anders gespeeld moet worden. Soms zijn er uiteenlopende belangen, of hebben partijen niet altijd oog voor elkaars belangen. Uiteindelijk wil je toch toewerken naar een optimaal project voor alle betrokkenen.”

Mutual Gains Approach

Om uit dit soort gesprekken toch het maximale te halen, volgde Buitenhuis de training Mutual Gains Approach (MGA). Bij de aan Harvard ontwikkelde methode gaat het niet om het verdedigen van standpunten, maar om het behartigen van belangen. Het in feite benadering die inzet op een duurzame ontwikkeling door het creëren van win-win situaties. “Ik kan iedereen die met dit soort processen te maken krijgt, de training aanbevelen. Je streeft met zijn allen naar een acht in plaats van een zesje. Je verbreedt in feite de scope en verkent de onderliggende belangen van de betrokkenen. Zo kun je bij zo’n gemeentelijk energievraagstuk bijvoorbeeld een positieve bijdrage leveren aan de werkgelegenheid of het comfort in de omgeving. Naast de gezamenlijke stip op de horizon, kun je door deze aanpak meer bereiken.”

Voortrekkersrol

En meer bereiken is hard nodig om de enorme energietransitie die voor ons ligt enigszins te versnellen. “Er zijn nog wel wat hobbels te nemen”, benadrukt Buitenhuis. Eneco wil daarin een voortrekker zijn en dat ziet ze als een natuurlijke rol voor de organisatie. “Vanuit de kern van ons DNA hebben we al vroeg een duurzame koers ingezet. We sturen op innovatie en samenwerking en blijven openstaan voor wat er om ons heen gebeurt.

Gerelateerd

DGBC levert bijdrage aan Climate Adaptation Summit

DGBC levert bijdrage aan Climate Adaptation Summit

The Flow Amsterdam slimste gebouw van 2020

The Flow Amsterdam slimste gebouw van 2020

Bouwen met hout gunstiger voor klimaat dan uit huidige MPG-berekening blijkt

Bouwen met hout gunstiger voor klimaat dan uit huidige MPG-berekening blijkt