Startbijeenkomst BREEAM-NL Bestaande Gebieden

Op de vraag of de markt behoefte heeft aan een BREEAM-NL beoordelingstraject voor bestaande gebieden, is 12 december jl. positief geantwoord: een groot aantal aanwezige partijen gaf tijdens een speciale startbijeenkomst aan dat er zeer zeker behoefte is aan een dergelijk certificeringsschema. De ontwikkeling van BREEAM-NL Bestaand Gebied gaat dus binnenkort van start! Download hier het verslag van de startbijeenkomst

Gerelateerd

Na twee stappen terug, nu weer een vooruit

Na twee stappen terug, nu weer een vooruit

DGBC levert bijdrage aan Climate Adaptation Summit

DGBC levert bijdrage aan Climate Adaptation Summit

The Flow Amsterdam slimste gebouw van 2020

The Flow Amsterdam slimste gebouw van 2020