Samenwerkingsverklaring bouwmaterialenakkoord getekend

Wat is er nodig zijn om de materiaalketens van bijvoorbeeld beton, baksteen en hout te verduurzamen? Om de verduurzaming van materiaalketens te versnellen, tekenden overheid en marktpartijen vorige maand een samenwerkingsverklaring voor een bouwmaterialenakkoord. Ruben Zonnevijlle, programmamanager Circulariteit bij DGBC, heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ondersteund en geadviseerd bij de totstandkoming van de samenwerkingsverklaring. 

De ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), Infrastructuur en Waterstaat (IenW), en Economische Zaken en Klimaat (EZK) ondertekenden samen met een grote groep brancheverenigingen en ketenvertegenwoordigers op 22 mei een samenwerkingsverklaring voor een bouwmaterialenakkoord. 

Basis voor Bouwmaterialenakkoord 

In deze samenwerkingsverklaring spreken de partijen af om inzichtelijk te maken welke randvoorwaarden nodig zijn om de verduurzaming te versnellen. Op basis hiervan zal er een bouwmaterialenakkoord komen, dat verduurzaming in de ketens van onder andere beton, staal, isolatie, gips en hout stimuleert. De eerste contouren van dit bouwmaterialenakkoord zijn begin 2023 geschetst. 

Van circulariteit op gebouwniveau naar circulariteit op materiaalniveau 

Zonnevijlle: “Met de Milieuprestatie Gebouwen (MPG) hebben we een sturingsmiddel voor circulariteit op gebouwniveau. De MPG wordt binnenkort aangescherpt en uitgebreid naar andere gebouwfuncties. Maar om tot een circulair gebouw te komen, moeten er op materiaalniveau nog grote stappen worden gezet. Bijvoorbeeld op het gebied van materiaalgebonden emissies, milieukosten en grondstoffengebruik.”  

Elk product of materiaal legt een andere route af en vormt een andere keten. Daarom is het belangrijk dat alle schakels in de keten samenwerken, afspraken maken, ambities formuleren en vervolgens de voortgang monitoren, stelt Zonnevijlle. “Inzicht in de uitdagingen en stappen binnen een keten is cruciaal om een net zero en circulaire bouweconomie te realiseren. We moeten zoeken naar synergie in verschillende ketens. Dat moet de toegevoegde waarde van het bouwmaterialenakkoord gaan zijn.” 

Lees hier het bericht van de Rijksoverheid  

Gerelateerd

Uitreiking BREEAM Awards 2024

5 Nederlandse winnaars bij uitreiking BREEAM Awards 2024

Modulaire update BREEAM-NL beoordelingsrichtlijnen

Eerste modulaire update BREEAM-NL in consultatie

VastgoedNeutraal adviseert beleggers over verduurzaming. ‘Wij willen voor verhuurders én huurders een win-winsituatie creëren’

VastgoedNeutraal adviseert beleggers over verduurzaming. ‘Wij willen voor verhuurders én huurders een win-winsituatie creëren’