Risico’s en kansen van klimaatverandering beter in beeld

Rapporteren over fysieke klimaatrisico’s is in de vastgoedwereld steeds belangrijker. Met het Framework for Climate Adaptive Buildings bouwt DGBC aan een open en transparante methodiek om die risico’s op gebouwniveau in beeld te brengen. Het eerste deel over een ‘omgevingsscore’ is vorig jaar goed ontvangen. Deel twee (de invloed van gebouwkenmerken) verschijnt voorjaar 2023.  

Terwijl het eerste deel van het Framework for Climate Adaptive Buildings net is verschenen, zijn de effecten van klimaatverandering en de ernst ervan steeds duidelijker. Wateroverlast, overstromingsgevaar, hittestress en verzakkingen door droogte kwamen steeds vaker voorbij in de journaals en dat was helaas geen toeval. Ook drinkwaterbedrijven luidden de noodklok: de drinkwatervoorziening loopt tegen keiharde grenzen aan. Sommige nieuwbouwcomplexen konden in de zomer van 2022 geen aansluiting krijgen op leidingwater: drinkwaterschaarste is geen ver van ons bed show meer.  

DGBC was al bezig met het onderwerp waterzuinig nieuwbouwen. Het is niet meer van deze tijd om woningen zonder grijswatercircuit op te leveren. DGBC voert gesprekken over de financiering hiervan met de hele waterketen.  

Combinatie met natuurinclusief bouwen 

Klimaatadaptatief en natuurinclusief bouwen gaan goed samen, maar het is nog niet altijd vanzelfsprekend om beide doelen tegelijk goed te bedienen. DGBC heeft dit jaar het gesprek opgestart om te komen tot een (inter)nationaal puntensysteem dat gemeenten en steden helpt om gericht te sturen op de wenselijke maatregelen rond natuurinclusief bouwen, maatregelen diede lokale biodiversiteit behouden en herstellen.  

Slimmer omgaan met zaken als water en energie gaat steeds meer leven en het programma Brains4Buildings speelt daarop in. Hierin werken 40 organisaties, waaronder DGBC, samen met als doel de potentie van software, algoritmes, sensoren en meters zo snel mogelijk gemeengoed te laten zijn in de praktijk van de gebouwde omgeving. Met slimme aansturen van gebouwinstallaties is namelijk een flinke besparing te realiseren, en dat hebben we nodig op weg naar Parijs.   

Lees ook de vooruitblik op 2023 van Jan Kadijk 

SDG's

Logo voor Industrie, innovatie en infrastructuurIndustrie, innovatie en infrastructuur | Logo voor Duurzame steden en gemeenschappenDuurzame steden en gemeenschappen | Logo voor Leven op het landLeven op het land

Gerelateerd

Annemarie van Doorn

Annemarie van Doorn over leiderschap in de bouwsector

Tijdschrift mooie pleinen

BREEAM-NL Gebied helpt bij verduurzamen van pleinen

Groene Kamer: ‘Alleen compenseren is niet haalbaar, het moet draaien om reductie’

Groene Kamer: ‘Alleen compenseren is niet haalbaar, het moet draaien om reductie’