Proefprojecten gezocht voor rekenmodel financiële restwaarde

Tot op heden ontbrak een methode om de financiële restwaarde van bouwproducten en kapitaalgoederen vast te stellen. Terwijl juist het inzicht in de financiële restwaarde kan zorgen voor doorbraken in de circulaire economie. In de zomer van 2021 is Alba Concepts daarom in opdracht van de Koninklijke Metaalunie, FME en het Ministerie van Economische Zaken een onderzoek gestart naar een door de markt en overheid gedragen centrale bepalingsmethode voor financiële restwaarde van industrieel vervaardigde producten.

Dit onderzoek heeft geresulteerd in een rekenmodel waarin op productniveau de hergebruikwaarde en op materiaalniveau de recyclingswaarde wordt berekend. Het doel van het rekenmodel is dat de theoretisch financiële restwaarde van producten wordt vervangen door de reële marktwaarde. Hier moeten echter concrete transacties aan ten grondslag liggen. Het bepalen van de theoretische financiële restwaarde kan zorgen voor meer transactiedata, en dat de markt daarmee sneller kan overstappen naar restwaarde bepaald op basis van marktwaarde. 

De Koninklijke Metaalunie, FME en het Ministerie van Economische Zaken zien het rapport en het rekenmodel als een eerste stap. De komende periode staat in het teken van het vergroten van de betrouwbaarheid van het rekenmodel door het uitvoeren van meer proefprojecten.  

Welk proefproject lever jij aan? 

Voor de vervolgfase zijn de partijen op zoek naar organisaties die hun producten en materialen willen doorrekenen met het rekenmodel. Hiervoor wordt er per proefproject twee uur ondersteuning door Alba Concepts gefaciliteerd. Hiermee kan enerzijds het rekenmodel verder worden gevalideerd en anderzijds geeft het organisaties inzicht in de financiële restwaarde van hun producten en materialen. Aanmelden kan via jip@albaconcepts.nl. 

Voor meer informatie en het bijbehorende rapport zie de website van de Circulaire Maakindustrie.

DGBC-partners

Alba Concepts B.V.

Gerelateerd

Nationale SDG actiedagen gaan beginnen 

Nationale SDG actiedagen gaan beginnen 

Protocol materiaalgebonden emissies verbeterd 

Protocol materiaalgebonden emissies verbeterd 

Na noodhulp duurzaam doorpakken

Na noodhulp duurzaam doorpakken