PEFC International en Keurhout voldoen aan de eisen van het Rijksinkoopbeleid

PEFC Internationaal en Keurhout voldoen aan de eisen van het Rijksinkoopbeleid. Dat is de conclusie van de Toetsingscommissie Inkoop Hout (TPAC), die in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat de reguliere herbeoordelingen heeft uitgevoerd.

TPAC heeft de Staatsecretaris geadviseerd om PEFC International en Keurhout te blijven erkennen voor het Rijks inkoopbeleid. Dit wordt van kracht als de Staatssecretaris daartoe heeft besloten. Op dit moment is nog niet bekend wanneer dit zal plaatsvinden. Zie www.smk.nl/tpac voor de huidige stand van zaken omtrent goedgekeurde systemen.

Onderdeel van de toetsingen is een stakeholderforum waarbij TPAC belanghebbenden heeft uitgenodigd om hun kennis en ervaring met de certificatiesystemen te delen. De input op deze fora heeft TPAC mee laten wegen in haar uiteindelijke beoordelingen.


Beoordeling PEFC


PEFC is beoordeeld tegen de criteria van het Timber Procurement Assessment System (TPAS). Deze criteria bestaan uit eisen voor duurzaam bosbeheer (Sustainable Forest management - SFM), de handelsketen (Chain of Custody – CoC) en voor het onderhouden van een certificatiesysteem (Application and Management of Certification Systems - DAM). Om enig zicht te krijgen hoe PEFC als overkoepelend systeem andere landenstandaarden goedkeurt, heeft TPAC vier door PEFC geaccepteerde landencertificatiesystemen bij haar beoordeling betrokken, namelijk Indonesië, Rusland, Gabon en Nederland. De beoordeling heeft zich ook gericht op de nieuwe PEFC-maatregelen die vanaf 2020 geldig zijn. 


Beoordeling Keurhout


Keurhout is beoordeeld tegen de criteria van het Timber Procurement Assessment System (TPAS). De relevante criteria voor Keurhout bestaan uit de vereisten voor de handelsketen (Chain of Custody – CoC) en de vereisten voor het onderhouden van een certificatiesysteem (Application and Management of Certification Systems - DAM). Keurhout heeft in 2019 enkele standaarden herzien en de uitkomsten hiervan zijn meegenomen in de huidige beoordeling van de actuele standaarden. 

DGBC-partners

PEFC

Gerelateerd

Uitreiking BREEAM Awards 2024

5 Nederlandse winnaars bij uitreiking BREEAM Awards 2024

Modulaire update BREEAM-NL beoordelingsrichtlijnen

Eerste modulaire update BREEAM-NL in consultatie

VastgoedNeutraal adviseert beleggers over verduurzaming. ‘Wij willen voor verhuurders én huurders een win-winsituatie creëren’

VastgoedNeutraal adviseert beleggers over verduurzaming. ‘Wij willen voor verhuurders én huurders een win-winsituatie creëren’