Oproep Annemarie van Doorn: ‘Benut deze kans om Nederland duurzaam te herstellen’

“Nederland is in de ban van het coronavirus. En terecht. Het belangrijkste is dat het virus geen levens meer in gevaar brengt, de zorg wordt ontlast en dat we ons weer vrij kunnen bewegen. Maar hoe lang duurt het nog? En wat als dit allemaal is afgelopen? Er zijn nog heel veel vragen en onzekerheden. Toch ben ik ervan overtuigd dat juist deze crisis Nederland de kans biedt om een inclusieve samenleving te creëren waarin bewuster, duurzamer en gezonder met het milieu, met elkaar en met onze economie wordt omgegaan. Als we nu maar niet in paniek raken en keuzes maken die we op langere termijn betreuren."   

"Corona roept Nederland en de hele wereld hardhandig een halt toe. De roep van het klimaat is net zo hard, maar lijkt nu naar de achtergrond te verdwijnen. En dat is gevaarlijk. Hoewel er door de huidige situatie op korte termijn onder meer minder stikstof en CO2 wordt uitgestoten, heeft de coronacrisis in potentie een catastrofaal effect op het klimaat. Want straks willen we snel veel geld verdienen, bezuinigen we op projecten die we ook op de lange baan denken te kunnen schuiven en pakken we de oude, vervuilende economie op, of erger, intensiveren we deze.

Dit zou een enorm gemiste kans zijn, want juist nu is onze samenleving er klaar voor om bewust te kiezen voor duurzame initiatieven en is er ook de bereidheid om te reflecteren op onze oude manier van doen, wellicht ook een van de oorzaken van de huidige crisis. Mijn oproep: laten we de huidige situatie benutten om ons volledig in te zetten voor het verduurzamen van onze economie. Een oproep die SDG Nederland ook de wereld instuurt.


We moeten namelijk naar een duurzame economie. En dat willen we ook. Want juist die duurzame economie biedt ons allen perspectief. En focus op lokaal, lokaal, lokaal. Door de huidige situatie zie ik mensen in heel Nederland lokale ondernemers ondersteunen. We helpen elkaar en zorgen voor elkaar. We brengen elkaar boodschappen en bloemen. We worden door de huidige crisis gedwongen bewuster te leven, meer binnen onze directe omgeving. En juist deze aanpak is nodig voor het klimaat, nu en straks. Lokale samenwerking, bewuste keuzes maken, elkaar iets gunnen. Minder consumeren en kiezen voor duurzaam en kwaliteit.


Ervan uitgaande dat de mens een belangrijke rol speelt bij klimaatverandering, moeten we onder ogen zien dat onze ongelimiteerde consumptiedrift, onze kortetermijnfocus en een ver doorgevoerd egocentrisme hierin een rol spelen. We kunnen toch niet anders dan tot de conclusie komen dat wij als mens een grote rol hebben gespeeld in het ontstaan van deze crisis. En dat we zaken nu echt anders moeten gaan doen om meer van dit soort rampen in de toekomst te voorkomen. Als we klimaatverandering echt gaan zien als het grote gevaar van deze tijd, want dat is het, en de overheid net als nu helpt in het bieden van perspectief, zullen wij Nederlanders hier ook voor open staan. Daarvoor is leiderschap nodig.


Dit betekent dus dat de overheid nu juist niet mag wegstappen van haar verantwoordelijkheid. Dat de overheid straks het herstellen van de economie na de coronacrisis als topprioriteit ziet, is begrijpelijk. Maar het zou werkelijk ongelooflijk jammer zijn als het herstellen van de economie en klimaatmaatregelen niet hand-in-hand gaan. Want dit is echt mogelijk en noodzakelijk. Beslissingen om de opwarming van de aarde tegen te houden, kunnen niet wachten. Warmt de aarde verder op, dan is het wachten op de volgende ramp. Dit kunnen overstromingen zijn, branden, maar ook een pandemie. Permafrost, waar eeuwenoude virussen en bacteriën in zijn ‘opgeslagen’, ontdooit steeds meer en komt daardoor makkelijker in contact met mensen. En ook het in toenemende mate wegnemen van leefgebieden van dieren vormt een groot gevaar omdat dier en mens steeds dichter bij elkaar komen en deze ongewenste ontmoetingen de kans dat virussen van dieren op mensen overspringen steeds groter wordt. 


Daarom doe ik nu een oproep aan de overheid. Alstublieft, laten we in deze enorm onzekere tijd aan onze toekomst denken. We strijden nu gezamenlijk tegen het covid-19-virus, maar laten we ook samen strijden tegen klimaatverandering. Wij kunnen dit met elkaar. We laten op dit moment zien dat we in tijden van crisis met elkaar de juiste dingen doen om het gevaar af te wenden. We laten zien dat we in staat zijn dingen te doen die goed zijn voor ons als samenleving. Maar we hebben een duidelijke boodschap nodig van de overheid. We hebben de laatste jaren al grote stappen gezet om de klimaatdoelstellingen te behalen, laten we hiermee doorgaan. Stimuleer ons met wijze woorden, met een consequent beleid, met een boodschap die laat zien dat de overheid een economie nastreeft waarin duurzaamheid centraal staat. We hebben al zoveel geïnvesteerd, gingen al de goede kant op met elkaar, laat dit niet versloffen.”


Annemarie van Doorn, directeur DGBC  

Gerelateerd

DGBC levert bijdrage aan Climate Adaptation Summit

DGBC levert bijdrage aan Climate Adaptation Summit

The Flow Amsterdam slimste gebouw van 2020

The Flow Amsterdam slimste gebouw van 2020

Bouwen met hout gunstiger voor klimaat dan uit huidige MPG-berekening blijkt

Bouwen met hout gunstiger voor klimaat dan uit huidige MPG-berekening blijkt