Onderzoeker Susanne Agterbosch: 'Energiearmoede slaat komende winter over naar middeninkomens'

Energiearmoede is van alle tijden. Maar vanwege de dreigende omvang ervan, zijn proefprojecten opgezet en gaan onderzoekers er mee aan de slag. Zo ook onderzoeker Susanne Agterbosch. Dat begon al voor de lange, hete zomer van 2022, waarin heel Europa vooruitloopt op winterse zorgen over de recordprijs van energie.

De lage gasprijs was tot voor kort doodgewoon, nu domineert het dreigend gebrek aan aardgas het nieuws. Daarom had het overgrote deel van de Nederlanders weinig problemen met de betaling. Tot 2022 kende ruwweg een half miljoen Nederlandse huishoudens (ongeveer 7 procent) energiearmoede. Inmiddels kunnen steeds meer huishoudens de energierekening niet of met moeite betalen en hangt het voor de komende winter als een zwaard van Damocles boven de hoofden van miljoenen mensen.

Energie voor Iedereen

“Energiearmoede hangt sterk samen met lage inkomens, maar aankomende winter gaan we een verschuiving zien naar de middeninkomens.  Dat levert in toenemende mate schrijnende gevallen op”, verwacht Agterbosch. De onderzoekers van Het PON & Telos namen de afgelopen jaren enkele proefprojecten in Tilburg, Breda, 's-Hertogenbosch en Bernheze onder de loep, waarin gemeenten ook de minder kapitaalkrachtige bewoners wilden meekrijgen in de energietransitie. Die proefprojecten liepen in 2019 en 2020 onder de noemer ‘Energie voor Iedereen’.

Via (coronaproof) straatgesprekken, persoonlijke gesprekken, illustraties en hulp bij het rekenwerk, werkten deze vier gemeenten samen met Enpuls en de provincie Noord-Brabant om rond de energietransitie de motieven, kansen en knelpunten te achterhalen bij bewoners met een smalle beurs. De onderzoekers keken welke huishoudens getroffen zijn, hoe ze steun voor de overgang naar duurzamer wonen konden krijgen en hoe ze daarvoor bij mensen binnen konden komen.

Lees het hele interview in Toekomstbouwers

SDG's

Logo voor Geen armoedeGeen armoede | Logo voor Betaalbare en duurzame energieBetaalbare en duurzame energie | Logo voor Duurzame steden en gemeenschappenDuurzame steden en gemeenschappen

Gerelateerd

Woningen

Woningvoorraad doorgerekend: wat is er nodig voor Paris Proof?

Rondetafel circulair inspecteren november 2022

Rondetafelgesprek: haken en ogen aan circulaire inspectie

Controle van diepste kelder tot hoogste zonnepaneel

Controle van diepste kelder tot hoogste zonnepaneel