Nieuwe participant Menno Kooistra Architects: 'Kantoren en huizen zijn begrippen uit vorige eeuw"

Menno Kooistra Architects® is een Amsterdams architectenbureau waar gedreven en gepassioneerd wordt gewerkt aan het steeds waardevoller, mooier en gezonder maken van uw bebouwde omgeving.

Verschuiving business case vastgoed
Het verdienmodel voor vastgoed verschuift steeds verder van de hardware (het gebouw, het vastgoed) naar de software (de exploitatie en het gebruik). Vanuit die gedachte ontwerpen wij geen “kantoren”, “winkels” of “huizen” maar realiseren wij succesvolle woon-, werk- en leefomgevingen die direct aansluiten bij de gebruiker of consument. Het ontwerp van het gebouw is hiervan slechts een onderdeel, wij richten ons op het totale concept van marketing, design en engineering.

Laat gebouwen voor je werken.
Duurzaamheid is geen doel op zich maar middel. Een middel om voor de gebruikers onafhankelijkheid, gezondere leefomgevingen en lagere energie- en beheerkosten te realiseren. Wij maken duurzame ambities waar door:
1. slim en flexibel te ontwerpen waardoor we minimaal hoeven te compenseren met relatief dure en relatief snel afgeschreven installatietechnieken.
2. maximaal gebruik te maken van proven technology. Wij ontwerpen altijd in nauwe samenwerking met uitvoerende partijen en producenten.
3. integraal te ontwerpen op het snijvlak van constructie, architectuur, marketing en installatietechniek.

Menno Kooistra Architects® benut DGBC als een kennis-, en netwerkplatform van waaruit wij met marktleiders in duurzaamheid vakoverstijgend werken aan het steeds verder verduurzamen van onze bebouwde omgeving.

Meer informatie?
Menno Kooistra Architects ® 
Amsterdam, Muiderstraat 1
Telefoon 020-2233661
Office@mennokooistra.com
http://www.mennokooistra.com

Gerelateerd

DGBC levert bijdrage aan Climate Adaptation Summit

DGBC levert bijdrage aan Climate Adaptation Summit

The Flow Amsterdam slimste gebouw van 2020

The Flow Amsterdam slimste gebouw van 2020

Bouwen met hout gunstiger voor klimaat dan uit huidige MPG-berekening blijkt

Bouwen met hout gunstiger voor klimaat dan uit huidige MPG-berekening blijkt