Nieuw: Quickscan Gebiedsontwikkeling

De Dutch Green Building Council heeft een nieuwe Quickscan ontwikkeld: de Quickscan Gebiedsontwikkeling. Hiermee kan snel inzicht worden verkregen in de duurzaamheid van een te ontwikkelen gebied.

De Quickscan geeft gratis, eenvoudig en vrijblijvend een inschatting van de potentiële score van een gebiedsontwikkelingsproject voor een BREEAM-NL certificering. De DGBC heeft al een Quickscan voor BREEAM-NL Nieuwbouw. Vanaf deze week is dus ook de Quickscan Gebiedsontwikkeling online.

Gerelateerd

Eerste tool van Masterplan Ventilatie: Quickscan COVID-19 en ventilatie in kantoren

Eerste tool van Masterplan Ventilatie: Quickscan COVID-19 en ventilatie in kantoren

DGBC ziet aanknopingspunten in Renovation Wave van Timmermans

DGBC ziet aanknopingspunten in Renovation Wave van Timmermans

Video’s Dutch Green Building Week online

Video’s Dutch Green Building Week online