Nieuw BREEAM-NL In-Use keurmerk helpt verduurzaming bestaand vastgoed versnellen

De Dutch Green Building Council introduceert vandaag tijdens het DGBC Congres Impact in Utrecht de nieuwe beoordelingsrichtlijn voor het verduurzamen van bestaande gebouwen: BREEAM-NL In-Use versie 2016. Hans Copier, voorzitter van de Adviesgroep BREEAM-NL In-Use: “Met de nieuwe versie zijn we klaar voor de toekomst. We stellen hiermee de markt in staat om de verduurzaming van alle bestaand vastgoed te versnellen.”

Gebruiksvriendelijk en breed toepasbaar

Sinds mei 2015 is door DGBC en een groot aantal partijen en experts gewerkt aan de nieuwe beoordelingsrichtlijn voor bestaand vastgoed. Copier: “Ons doel was om de gebruiksvriendelijkheid van BREEAM-NL In-Use te vergoten de toepasbaarheid de verbreden. Dat is gelukt.” BREEAM-NL In-Use is geschikt voor bijna alle gebouwtypen en sluiten beter aan op de internationale versie die in omringende landen wordt gebruikt.

Wet- en regelgeving

Bij de ontwikkeling van de nieuwe beoordelingsrichtlijn BREEAM-NL In-Use is goed gekeken naar de huidige wetgeving, milieuvergunningen en bestaande instrumenten. Zo is certificeren met BREEAM-NL In-Use aantrekkelijk door de MIAVamil-regeling. Ook wordt BREEAM-NL In-Use beschouwd als een passend alternatief voor de verplichte energie-audit (EED). Verder zijn koppelingen gemaakt met bestaande instrumenten, zoals ISO14001 en wet- en regelgeving.

Voordelen

Inmiddels zijn al bijna 250 gebouwen met BREEAM-NL In-Use gecertificeerd. Hans Copier is blij met de nieuwe richtlijn en verwacht dat veel nieuwe partijen ermee aan de slag gaan. “BREEAM-NL geeft inzicht in de duurzaamheidsscore van het gebouw, het beheer en het gebruik op negen verschillende duurzaamheidsonderwerpen. De uitkomsten kunnen worden gebruikt om de operationele kosten terug te brengen en de duurzaamheidprestaties van gebouwen te verbeteren. Certificeren met de nieuwe richtlijn wordt ook een stuk efficiënter, omdat het voor portefeuillehouders mogelijk is om meerdere gebouwen in kaart te brengen en benchmarks uit te voeren.”

Noodzaak

Er ligt een grote opgave om de bestaande gebouwenvoorraad te verduurzamen, ook in het licht van de Parijse klimaatafspraken. Jaarlijks zullen 15.000 gebouwen grondig moeten worden gerenoveerd om de klimaatdoelen te halen. DGBC wil de versnelling op gang brengen met de ontwikkeling van een Deltaplan Duurzame Renovatie. De introductie van de nieuwe beoordelingsrichtlijn BREEAM-NL In-Use, als ook de lancering van de laagdrempelige Dutch Green Building Scan, gebaseerd op de nieuwste BREEAM-NL In-Use versie, passen in deze beweging. 

Gerelateerd

Mantijn van Leeuwen, directeur van NIBE: “Het is essentieel om over te schakelen van reductiedoel-denken naar denken in CO2-budget”

Mantijn van Leeuwen, directeur van NIBE: “Het is essentieel om over te schakelen van reductiedoel-denken naar denken in CO2-budget”

Klimaattop Glasgow: Build Better Now

Klimaattop Glasgow: Build Better Now

Leidraad Circulair Ontwerpen Platform CB'23: werkafspraken voor een circulaire bouw

Leidraad Circulair Ontwerpen Platform CB'23: werkafspraken voor een circulaire bouw