Menselijk verlangen: dé motor voor verandering

De belangrijkste motor voor verandering is het oproepen van menselijk verlangen. Dat stellen Rijksbouwmeester Floris Alkemade en hoogleraar duurzaam bouwen Anke van Hal. Van Hal deed onderzoek naar deze essentiële derde succes- factor, naast geld en techniek. En Alkemade schetst in ‘Panorama Nederland’ een lonkend en positief perspectief van hoe Nederland er in 2050 uit kan komen te zien. Een gesprek met twee optimisten.

FA: “Mensen zijn de afgelopen jaren tamelijk murw gebeukt door allerlei doemscenario’s. Daardoor kan een gevoel van hope- loosheid ontstaan: de problemen zijn te groot en te complex, we kunnen ze niet aan. Met Panorama Neder- land schetsen we een perspectief van ‘het kan wel’. Dat perspectief is ontstaan door alle studies die we de afgelopen jaren hebben gedaan. Naar zonnepanelen, de rol van de landbouw, architectuur en ga zo maar door. Langzaam ontstond een samenhangend verhaal voor de ruimtelijke inrichting van Nederland. Ik vind, je moet niet alleen de losse fragmenten bestuderen, maar het totaal. Niet alleen de stip op de horizon, maar de hele horizon. Ons doel is hiermee een verlangen naar verandering op te roepen.”

Dat maakt het wel complexer.

FA: “Complexiteit kun je op verschil- lende manieren uitleggen. Eén: moei- lijk en daardoor onoverzichtelijk. Maar je kunt het ook interpreteren als compleet. Als je het totaal goed weet te verbeelden, gaan mensen ook de samenhang zien.”

AvH: “Die complexiteit is er nu eenmaal. Accepteer en omarm die. Het biedt ook kansen. Als je een vraagstuk ‘complex’ of integraal benadert, dan heb je meer haakjes om met duurzaamheid aan de slag te gaan. Kijk dus niet alleen naar het energiezuiniger maken van een gebouw, kijk ook naar de leefomge- ving, de biodiversiteit, de waterop- gave en veiligheid. Door je vraagstuk ingewikkelder te maken, heb je meer kans om de begeerte van mensen te raken.”

Is er dan niet meer risico om ergens te struikelen?

AvH: “Dat kan. Maar als je het niet doet, is de kans op struikelen groter. In Nederland moeten de wijken van het gas af. Als je je alleen stort op die technische opgave, dan kom je er niet. Omdat bewoners het niet willen. Maar als je, wanneer je toch die straten moet openbreken, ook gaat kijken naar andere opgaven zoals veiligheid of parkeerdruk, dan heb je ook meteen de leefkwaliteit verbeterd. Dat raakt mensen.”


Dit is een passage uit een uitgebreid interview met Rijksbouwmeester Floris Alkemade en hoogleraar duurzaam bouwen Anke van Hal. Het volledige interview is te lezen in de nieuwe editie van het magazine Toekomstbouwers die op 23 september verschijnt.

Green Leadership Summit

Hun visie op duurzaamheid en eigenschappen van groen leiderschap komen aan bod tijdens hun bijdrage aan de Green Leadership Summit tijdens de DGBW. Kijk hier voor meer informatie. 

Gerelateerd

DGBC vertaalt maatschappelijke missie naar aangescherpt MVO-beleid

DGBC vertaalt maatschappelijke missie naar aangescherpt MVO-beleid

500 nestkasten voor vogels en vleermuizen in nieuwbouwwijk Berckelbosch Eindhoven

500 nestkasten voor vogels en vleermuizen in nieuwbouwwijk Berckelbosch Eindhoven

'Vestigingen laten overschakelen op ledverlichting had gisteren al gekund'

'Vestigingen laten overschakelen op ledverlichting had gisteren al gekund'