Masterclass “Ontwerp het Groene Hart van de Toekomst”

Siemens Nederland NV organiseert in samenwerking met Green Business Club Groene Hart en Stichting Groene Hart/ project Winst uit Milieu de masterclass “Ontwerp het grone hart van de toekomst”. De Masterclass bouwt verder aan het initiatief van de Rabobank, waar het rapport: “Een kloppend Groene Hart, een krachtig Groene Hart” uit is voortgekomen.

  • Hoe ziet het Groene Hart er uit in 2025, wellicht zelfs in 2050?
  • Welke stip aan de horizon kunnen we gezamenlijk neerzetten voor de Groene Tuin van de Randstad?
  • Wat kunnen Overheden, Kennisinstituten en Bedrijfsleven samen bijdragen aan het toekomstbeeld van het Groene Hart?
  • Welke positionering moet het Groene Hart innemen richting de ontwikkeling van de Metropools?
  • Welke economische rol vervullen de bedrijventerreinen dan en hoe kunnen zij zich verbinden met elkaar en met de grote steden?
  • Welke technologische ontwikkelingen dragen dan bij aan een kloppend en krachtig Groene Hart?

Dit zijn slechts enkele vragen die tijdens deze dag voorbij zullen komen. Eén dag neemt u plaats in het “Economic Board” van het Groene Hart en bepaalt U de toekomst. Siemens Nederland heeft naar aanleiding van de megatrends en een eigen wereldwijde bedrijfsvisie op de duurzame ontwikkeling van steden, een Masterclass “Ontwerp de Stad van de toekomst” ontwikkeld, die als basis dient voor deze dag.

Voor meer informatie over de masterclass kunt u terecht in onze agenda.

Gerelateerd

DGBC levert bijdrage aan Climate Adaptation Summit

DGBC levert bijdrage aan Climate Adaptation Summit

The Flow Amsterdam slimste gebouw van 2020

The Flow Amsterdam slimste gebouw van 2020

Bouwen met hout gunstiger voor klimaat dan uit huidige MPG-berekening blijkt

Bouwen met hout gunstiger voor klimaat dan uit huidige MPG-berekening blijkt