Marktontmoeting: duurzaamheidscoaches en projectfacilitators maatschappelijk vastgoed

Op donderdag 4 februari 2021 (13.00-14.30 uur) organiseren Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en PIANOo Expertisecentrum Aanbesteden in samenwerking met de provincies de marktontmoeting over duurzaamheidscoaches en -facilitators voor de verduurzaming van klein maatschappelijk vastgoed.

Doel van de sessie is om kennis uit te wisselen tussen (intermediairs voor) duurzaamheidscoaches en -facilitators in het kader van het ontzorgingsprogramma. In dit programma kunnen kleine maatschappelijke vastgoedeigenaren vanaf 2021 gebruik maken van advies en ondersteuning op maat door provincies. Iedere provincie geeft een eigen invulling aan het ontzorgingsprogramma  en maakt zelf de keuze welke kleine vastgoedeigenaren in aanmerking komen. Het programma loopt tot 1 januari 2024.

Gevraagd: duurzame coaches en projectfacilitators 

Daarom zoeken provincies duurzaamheidscoaches en projectfacilitators, die kleine maatschappelijke vastgoedeigenaren de juiste procesbegeleiding en kennis kunnen bieden. Een coach kan organisaties met maatschappelijk vastgoed aanzetten tot verduurzaming. Wanneer een organisatie aangeeft binnen het programma ontzorgd te willen worden, kan een projectfacilitator inhoudelijk adviseren over de mogelijke duurzaamheidsacties en financieringsmogelijkheden. Het doel van deze marktontmoeting is om de vraag van provincies en het aanbod van  (intermediairs voor) duurzaamheidscoaches en -facilitators dichter bij elkaar te brengen. Aan u de vraag: Hoe kunnen provincies deze rollen optimaal invullen en wat kan de markt hierin betekenen?

Voor wie?

Deze marktontmoeting is voor intermediairs en marktpartijen, die input willen leveren over (het traject rond) de mogelijke invulling van de rol van duurzaamheidscoach en/of projectfacilitator door provincies.

Programma

Tijdens deze online marktontmoeting krijgt u uitleg over het ontzorgingsprogramma en de twee specifieke rollen die ingevuld moeten worden. Daarna kunt u in deelsessies met verschillende (opdrachtgevende) provincies in gesprek om vraag en aanbod dichter bij elkaar te brengen. Uiteraard is er voldoende mogelijkheid om uw vragen aan provincies te stellen.

  • Introductie
  • Uitleg ontzorgingsprogramma
  • Toelichting duurzaamheidscoach
  • Toelichting projectfacilitator
  • Interactieve deelsessies met provincies en marktpartijen

Kijk voor meer informatie over het ontzorgingsprogramma op de website van RVO  of meld u aan voor (de groep maatschappelijk vastgoed op) Energieslag . Vragen? Mail naar bijeenkomsten@pianoo.nl.

Bron: PianoO

Gerelateerd

Naar een eerlijk speelveld voor biobased bouwmaterialen in nationale rekenmethoden

Naar een eerlijk speelveld voor biobased bouwmaterialen in nationale rekenmethoden

Lees de column van Future Leader Peter Verhaar: Kiezen voor duurzaamheid

Lees de column van Future Leader Peter Verhaar: Kiezen voor duurzaamheid

Groene Toren Bajeskwartier in Amsterdam wordt proeftuin duurzame gebiedsinnovaties

Groene Toren Bajeskwartier in Amsterdam wordt proeftuin duurzame gebiedsinnovaties