Leiderschapstafel Signify: pijlen gericht op het Bouwbesluit

“Het Bouwbesluit is een crimineel delict”, met die stevige uitspraak zette Onno Dwars van Ballast Nedam Development het gesprek aan de Leiderschapstafel van Signify meteen op scherp. De andere panelleden sloten zich toch direct aan bij deze stelling. Want het aanpassen van Bouwbesluit aan de eisen van 2050 is volgens hen een belangrijke sleutel tot het versnellen van de verduurzaming van de gebouwde omgeving.

Naast Onno Dwars namen Rob van Hattum (programmamaker VPRO en CTO Nemo), Rutger Schuur (voorzitter bestuur DGBC), Hellen van der Plas (CEO Signify Benelux), Robert Bakker (Development manager Redevco), Constantijn Berning (Development Director, EDGE Technologies) en Heleen Herbert (Commercieel directeur Heijmans) plaats aan de leiderschapstafel. Onder leiding van gespreksleider Lars Sørensen en op uitnodiging van Signify gingen zij het gesprek aan over de energietransitie, circulariteit en leiderschap.

Lef

Signify is een van de Paris Proof partners van Dutch Green Building Council en een van de vijf organisatoren van de leiderschapstafels op PROVADA 2019. Deze tafels leveren tevens input voor de beoordelingscritieria van de Green Leader Award die in september wordt uitgereikt. Aan de hand van onderwerpen zoals circulariteit en de energietransitie kwam ook de behoefe aan leiderschap aan bod. Een punt waarin die leider moet uitblinken is ‘het lef om regels te verscherpen, in plaats juist van te verruimen om je gang te blijven gaan’, vat Van Hattum samen.

Zesjescultuur

Als gespreksleider Sørensen oppert dat ‘Nederland van de zesjescultuur af moet en een strenge leraar nodig heeft’, raakt hij de juiste snaar. Schuur: “We moeten partijen verleiden om te verduurzamen, maar ook een penalty geven aan de achterblijvers.” Die laatste taak ligt bij de overheid, het verleiden kunnen de koplopers doen, stelt Herbert: “We moeten samen instappen en risico’s niet doorschuiven, maar delen.”

Onafhankelijke waardering

Dwars blijft hameren op het, in zijn ogen, tekortschietende Bouwbesluit. “Het is een schande dat we nu bouwen terwijl we daarmee 2050 nooit gaan halen. We moeten straks alles nog renoveren. Laten we kijken naar de plichten die we hebben naar de volgende generaties en dat opnemen in het Bouwbesluit.” Net als de andere gesprekpartners knikt Berning instemmend, maar vult hij ook aan: “We hebben een onafhankelijk waardering nodig, taxaties. Dan kan je er een businesscase van maken.” Van der Plas sluit het samenvattend af: “Zowel wij als zij (de overheid) willen wel, aan ons om aan te geven wat haalbaar is. Daarin moeten we samen optrekken.”

@SignifyNL op Twitter

@EdgeTech_ op Twitter

@heijmansnl op Twitter

Professionals

Robert Bakker | Rutger Schuur

Gerelateerd

Klop Beheer ziet zichzelf als voorlichter. ‘Wij zitten aan de knoppen en soms willen we daarmee een punt maken’

Klop Beheer ziet zichzelf als voorlichter. ‘Wij zitten aan de knoppen en soms willen we daarmee een punt maken’

Deel jouw Paris Proof-tool via DGBC

Deel jouw tool voor CO2-reductie

CSRD biedt kansen en uitdagingen voor bedrijven – Inzichten van ervaringsdeskundigen

CSRD biedt kansen en uitdagingen voor bedrijven – Inzichten van ervaringsdeskundigen