Krachtenveldanalyse ondersteunt Green Deal

Om de Green Deal Verduurzamen Schoolgebouwen te ondersteunen is door RVO.nl een krachtenveldanalyse opgesteld. In de analyse is een overzicht van alle betrokken organisaties, hun belang en hun invloed opgenomen.

De Green Deal Verduurzamen Schoolgebouwen is in ontwikkeling om verduurzaming strategisch, structureel en grootschalig aan te pakken. Een groot deel van de ruim 8.000 scholen in Nederland voor primair en voortgezet onderwijs is verouderd, zowel in energetisch opzicht als wat betreft de gebouwschil.  

Binnen de krachtenveldanalyse wordt de verduurzamingsopgave getypeerd, ruim vijftien knelpunten benoemd en evenveel oplossingsrichtlijnen. Voorbeelden hiervan zijn een verbeterde samenwerking tussen gemeenten en schoolbesturen en met marktpartijen; versterken van de expertise en professioneel opdrachtgeverschap, nieuwe oplossingen zoals ESCo’s en DMOP’s.

Verduurzamingsopgave

Verder wordt de verduurzamingsopgave getypeerd, worden ruim 15 knelpunten benoemd en ook even zoveel oplossingsrichtingen. Zoals: betere samenwerking tussen gemeenten en schoolbesturen en met marktpartijen; versterken van de expertise en professioneel opdrachtgeverschap, opheffen van de split incentive tussen partijen en de schotten tussen budgetten, nieuwe oplossingen zoals ESCo’s en DMOP’s, leren van koplopers, en het zoeken van innovatieve financiering.

Schema verduurzamingsopgave

De krachtenveldanalyse is gratis te downloaden.

Gerelateerd

Eerste tool van Masterplan Ventilatie: Quickscan COVID-19 en ventilatie in kantoren

Eerste tool van Masterplan Ventilatie: Quickscan COVID-19 en ventilatie in kantoren

DGBC ziet aanknopingspunten in Renovation Wave van Timmermans

DGBC ziet aanknopingspunten in Renovation Wave van Timmermans

Video’s Dutch Green Building Week online

Video’s Dutch Green Building Week online