Kijk terug: webinar Level(s) introductie en wat kun je ermee?

Wat is Level(s) en hoe pas je dit framework als bouwprofessional toe? Deze vragen stonden centraal tijdens het webinar op 3 juni. Remy Heijer, Projectmanager DGBC, gaf een toelichting op de inhoud van het Level(s) framework, de Level(s) indicatoren en de gemaakte vergelijking tussen Level(s) en BREEAM-NL.

Kijk het webinar terug

 

Level(s) framework en indicatoren

Anderhalf jaar geleden is DGBC samen met zeven andere Europese Green Building Councils gestart met het project Life Level(s). Life Level(s) is een EU-initiatief en heeft als doel om binnen Europa een uniforme visie op duurzaam bouwen te promoten. Zo draagt Level(s) bij aan het behalen van de lange termijndoelen uit de Europese Green Deal.

Level(s) is toepasbaar op nieuwbouw, renovatie, woning- en utiliteitsbouw.  Binnen Level(s) staan drie onderdelen centraal; LCA (Life Cycle Assessments), LCC (Life Cycle Costing) en IAQ (Indoor Air Quality). Bij de ontwikkeling van de indicatoren is bewust gekeken naar bestaande richtlijnen en meetmethodieken. Ook zijn de ontwikkelingen in de woning- en utiliteitsbouw per land in kaart gebracht. Die inzichten zijn gebundeld met als doel een uniforme methodiek voor verschillende Europese landen vast te stellen.

Level(s) en BREEAM-NL

In tegenstelling tot BREEAM-NL, geeft Level(s) geen waardeoordeel. Het framework kun je beschouwen als een faciliterende richtlijn. Binnen Level(s) kun je verschillende stappen en niveaus doorlopen om je doelen te bepalen. Er zijn diverse richtlijnen en meetmethodes die je kunt hanteren, waarbij je meegaat in de Europese visie op duurzaam bouwen.

Uit de vergelijking tussen Level(s) en de laatste versie van BREEAM-NL blijkt dat BREEAM-NL grotendeels al voldoet aan de Level(s) indicatoren. Wel zijn er enkele afwijkingen, met name in LCC. Dit verschil zit in de vraag naar verschillende variaties vanuit het ontwerp en de manier waarop je data vaststelt en meet. Daarnaast wordt er een BREEAM-NL keurmerk voor Woningen ontwikkelt. De Level(s) indicatoren zullen daarop aansluiten.

Meer informatie over Level(s)

In het najaar staan er drie Level(s) congressen op het programma, met de focus op LCA, LCC en IAQ gerelateerde indicatoren. Diverse sprekers zullen hun kennis en praktijkervaringen delen.

Op deze pagina vind je meer informatie over Level(s) en het LIFE Level(s) project en kun je documentatie downloaden.

 

Gerelateerd

Van woorden naar bouw-daden

Van woorden naar bouw-daden

BREEAM-NL, nu ook voor duurzame organisaties!

BREEAM-NL, nu ook voor duurzame organisaties!

Rekenen aan Paris Proof Embodied Carbon met protocol

Rekenen aan Paris Proof Embodied Carbon met protocol