ING REF partner van Deltaplan: ‘Wij steunen graag een plan dat de opdracht concreet maakt’

“Wij houden ervan als complexe materie concreet wordt gemaakt. De doelen van het Deltaplan zijn nu nog ver weg, maar dankzij het Deltaplan zijn de tussenstappen wel al concreet”, Hein Wegdam van ING Real Estate Finance (REF) legt meteen uit waarom ING REF zich voor minimaal drie jaar als partner verbonden heeft aan het Deltaplan.

Het concreter maken van de opdracht tot verduurzamen is broodnodig volgens de directeur Sustainable Real Estate Products van de bank: “Het biedt houvast. Niet alleen voor ons, maar ook voor onze klanten. Dit is volgens ons de werkwijze om de klimaatdoelen te halen.” Martin Mooij, programmamanager van het Deltaplan namens DGBC, is blij dat ING REF zich aan het Deltaplan heeft verbonden. “We hebben koplopers zoals ING REF nodig. Zij kunnen de voortrekkersrol op zich nemen.”

Het moet sneller

Dat ING een koploper is, blijkt wel uit een krantenbericht uit 2011. Toen al deed de ING Bank in de Volkskrant al een oproep tot een Groen Deltaplan. Volgens de bank moest de verduurzaming van Nederland sneller, die mening heeft ING REF nog steeds. Dat er nu voor gekozen is om het Deltaplan Duurzame Renovatie te steunen, sluit daarop aan. “Wij vinden dit een goed initiatief met duidelijke en ambitieuze doelen. Maar ook omdat het vanuit de sector is ontstaan”, vertelt Wegdam.

Concreet maken

Die duidelijke en heldere doelen zijn volgens hem broodnodig. “De klimaatdoelen zijn nu natuurlijk nog vrij ver weg. DGBC is het toch gelukt om die doelen concreet te maken. Dat biedt houvast. Daar heeft de sector behoefte aan. En wij van ING REF houden van concrete stappen.” Zowel Wegdam als Mooij kijken uit naar meer partners die zich willen verbinden aan het Deltaplan.

DGBC-partners

ING Real Estate Finance

Professionals

Hein Wegdam

Gerelateerd

Mantijn van Leeuwen, directeur van NIBE: “Het is essentieel om over te schakelen van reductiedoel-denken naar denken in CO2-budget”

Mantijn van Leeuwen, directeur van NIBE: “Het is essentieel om over te schakelen van reductiedoel-denken naar denken in CO2-budget”

Klimaattop Glasgow: Build Better Now

Klimaattop Glasgow: Build Better Now

Leidraad Circulair Ontwerpen Platform CB'23: werkafspraken voor een circulaire bouw

Leidraad Circulair Ontwerpen Platform CB'23: werkafspraken voor een circulaire bouw