ING Real Estate Finance: 'Duurzaamheid moet te taxeren zijn'

ING Real Estate Finance (REF) ontwikkelt samen met de tien grootste taxatiekantoren van Nederland een nieuw model om duurzaamheid van kantoren te kunnen taxeren. Het doel is om dit zogenoemde Duurzaamheidstaxatiemodel de standaard te maken voor alle partijen in de markt. Doordat marktpartijen duurzaamheid nu nog niet of met verschillende methodes waarderen, ontbreekt het nu nog aan een eenduidig en transparant waarderingssysteem voor vastgoedobjecten.

De waarde van verduurzaming moet zichtbaar worden, is een veelgehoorde opmerking in gesprekken over de verduurzaming van de gebouwde omgeving. Daar geeft ING REF nu antwoord op. Hein Wegdam van de bank vertelt er enthousiast over: “We gaan duurzame indicatoren vastleggen, gelijktrekken en op die manier taxeren. Zo krijgt verduurzaming een waarde.” Het Duurzaamheidstaxatiemodel bestaat uit 19 objectieve duurzaamheidsindicatoren, met bijbehorende scores en weging. Door middel van een pilot, waarbij de tien grootste taxatiebureaus ieder vijf taxaties uitvoerden volgens het nieuwe model, is een definitieve standaard bepaald.

Versnellen

“En dat is hard nodig”, zegt Martin Mooij. Hij is programmamanager van het Deltaplan Duurzame Renovatie en is blij met het initiatief van ING REF: “Uit veel werkgroepen van het Deltaplan komt de roep om duurzaamheid in taxaties mee te nemen. Goed dat ING REF nu doorzet en de leiding heeft genomen om taxateurs handvatten te geven.” Zowel Wegdam als Mooij verwacht een versnelling van de verduurzaming als er een waarde aan gekoppeld kan worden.

Meer waard

Al in 2017 heeft ING in samenwerking met de Universiteit van Maastricht aangetoond dat een duurzaam kantoorpand 9% meer waard is en een 10% hogere huur genereert. “Als aangetoond wordt dat een duurzamer kantoorpand meer waard is, is dit een motivatie voor vastgoedeigenaren om in verduurzaming te investeren. Maar dan moet die duurzame waardecomponent wel getaxeerd kunnen worden”, zegt Peter Göbel, directeur ING Real Estate Finance op ing.nl. Hij kondigt ook alvast aan dat het taxatiemodel voor andere sectoren wordt doorontwikkeld als het binnen de kantoorwereld functioneert.

Over ING

ING wil klanten in beweging krijgen om te verduurzamen. De bank doet dat door klanten te motiveren, maar ook door duidelijke grenzen te stellen. Zo worden energiescans via de ING Energierobot aangeboden om zicht te krijgen op het energieverbruik van gebouwen. Tegelijkertijd financiert de bank sinds 2017 alleen nog maar gebouwen met minimaal
een label C.

Magazine Toekomstbouwers

Bovenstaand artikel komt uit het, door DGBC gepubliceerde, magazine Toekomstbouwers. In het magazine staat hoe de negen Paris Proof themapartners, aan de hand van een stappenplan, aan de slag gaan met het Paris Proof maken van de gebouwde omgeving.

Gerelateerd

EDGE levert duurzaam en innovatief kantoor op voor Rijksvastgoedbedrijf

EDGE levert duurzaam en innovatief kantoor op voor Rijksvastgoedbedrijf

Terugkijken webinar: doelstellingen voor CO₂-impact vastgoedsector

Terugkijken webinar: doelstellingen voor CO₂-impact vastgoedsector

'Om de Paris Proof-doelen te halen,   is samenwerking noodzakelijk'

'Om de Paris Proof-doelen te halen, is samenwerking noodzakelijk'