In drie kliks een overzicht van verduurzamingsmaatregelen

Eigenaren en gebruikers van zorggebouwen kunnen nu gebruikmaken van de Beslisboom zorggebouwen. Deze Beslisboom geeft binnen enkele kliks een eerste inzicht in de te nemen maatregelen en de kosten daarvoor. De Beslisboom is in opdracht van DGBC ontwikkeld door Arcadis waarbij aan de hand van verschillende referentiegebouwen maatregelpakketten zijn samengesteld en de kosten zijn berekend.

Door slechts drie vragen te beantwoorden ontdek je als gebruiker wat jij kunt doen om jouw gebouw(en) te verduurzamen. De drie belangrijkste vragen zijn eenvoudig te beantwoorden. Met het bouwjaar geef je automatisch aan met welke middelen en volgens welke eisen jouw pand is gebouwd. Heb je gas- of een warmtenetaansluiting? Het antwoord daarop biedt meteen inzicht in de maatregelen voor het klimaat in jouw gebouw. Tot slot geef je antwoord op de vraag wat het ambitieniveau is voor het gebouw? Wil je alleen aan de wettelijke eisen voor 2023 voldoen? Of kijk je verder vooruit en maak je jouw gebouw Paris Proof?

Ga direct naar de Beslisboom zorggebouwen >>                                     

Stappenplan

Met de Beslisboom zorggebouwen helpt DGBC eigenaren en gebruikers van zorggebouwen om hun panden te verduurzamen. De Beslisboom geeft een grove indicatie en kosteninschatting. Die resultaten kan de gebruiker gratis downloaden. De Beslisboom is een onderdeel van het zogenoemde Stappenplan. Met dat Stappenplan laat DGBC in zes stappen zien wat er nodig is om een gebouw Paris Proof te maken: van plan van aanpak tot financiering en van verduurzamingsplan tot het monitoren van de resultaten.

Geen hoofdactiviteit

Het verduurzamen van vastgoed is geen hoofdactiviteit voor zorgaanbieders. Juist omdat er in deze sector al veel wordt gevraagd, helpt DGBC de zorgsector door de verduurzamingsopgave zo inzichtelijk en eenvoudig mogelijk te maken. De zorgsector heeft een enorme potentie tot verduurzamen: er is in Nederland heel veel zorgvastgoed. Als het deze sector lukt om te verduurzamen, is dat geen druppel op de gloeiende plaat, maar zorgt dat voor een groot verschil. De Beslisboom helpt om de eerste stappen te zetten: inzicht in de huidige situatie en een beknopt overzicht van de te nemen maatregelenGerelateerd

Rotterdam: werken aan een weerbare stad

Rotterdam: werken aan een weerbare stad

Voorzitter werkgroep Kantoren op NU.nl: 'Gebouwen zijn de grootste bron van CO2-uitstoot'

Voorzitter werkgroep Kantoren op NU.nl: 'Gebouwen zijn de grootste bron van CO2-uitstoot'

CO2-reductie: samen in actie voor ‘Paris Proof’ vastgoed

CO2-reductie: samen in actie voor ‘Paris Proof’ vastgoed