Hoe a.s.r. real estate inspeelt op klimaatrisico's

Nu de impact van klimaatverandering steeds zichtbaarder wordt, neemt de urgentie van het klimaatadaptief maken van de bebouwde omgeving verder toe. Door de langetermijnrisico’s van klimaatverandering te begrijpen en hierop te anticiperen, bouwt a.s.r. real estate aan weerbare portefeuilles. Daarbij wordt uitgegaan van de vier fysieke klimaatrisico’s die het KNMI onderscheidt: hitte, droogte, overstroming en extreme neerslag. Hoe speelt a.s.r. real estate hier op in? We stellen vijf vragen aan Sustainability Manager Elise van Herwaarden.

Lees verder in het DGBC-magazine Toekomstbouwers.

DGBC-partners

a.s.r. real estate

Gerelateerd

Mantijn van Leeuwen, directeur van NIBE: “Het is essentieel om over te schakelen van reductiedoel-denken naar denken in CO2-budget”

Mantijn van Leeuwen, directeur van NIBE: “Het is essentieel om over te schakelen van reductiedoel-denken naar denken in CO2-budget”

Klimaattop Glasgow: Build Better Now

Klimaattop Glasgow: Build Better Now

Leidraad Circulair Ontwerpen Platform CB'23: werkafspraken voor een circulaire bouw

Leidraad Circulair Ontwerpen Platform CB'23: werkafspraken voor een circulaire bouw