Grote behoefte naar inzichtelijk maken circulariteit gebouwen

Wat is een 'circulair’ gebouw eigenlijk? En hoe maak je circulariteit dan meetbaar? Dat waren toch wel de belangrijkste vragen tijdens het seminar ‘Circulaire gebouwen: meetbaar en toepasbaar’ op 1 november in het Broeinest in Amsterdam. Onder leiding van dagvoorzitter Bram Adema (CFP Greenbuildings) mondde de middag uit in een bijeenkomst met veel interactie en nieuwe inzichten.

Op initiatief van DGBC, Circle Economy, SGS, Metabolic en de Redevco Foundation kregen de bijna 100 aanwezigen handvatten om circulariteit meer inzichtelijk te maken, waarvan het onlangs gepresenteerde rapport ‘A framework for Circular Buildings’ een belangrijk onderdeel is. Alle vier de partijen zoomden tijdens het eerste gedeelte van het programma in op het onderzoeksrapport en welke rol BREEAM-NL kan spelen binnen de circulariteit van gebouwen.

Natuurlijke taak

Edwin van Noort (Hoofd ontwikkeling DGBC) was betrokken bij de totstandkoming van het rapport en kijkt tevreden terug op de middag. “Voor DGBC ligt er een natuurlijke taak om dit soort thema’s inzichtelijker te maken. We merkten vandaag dat er een grote behoefte is naar het inzichtelijk maken van circulariteit.” 

Levendige interactie

Kees Faes (SGS), een van de sprekers, sluit zich aan bij de woorden van Van Noort. “Uit de zaal kwamen niet alleen vragen, maar ook ervaringen en adviezen. Er ontstond een levendige interactie.” Faes legde in zijn workshop het vergrootglas op circulair aanbesteden. Hij focuste daarbij niet op de formele, juridische aspecten maar meer op de wijze waarop gewenste prestaties ten aanzien van de circulariteit van het te realiseren gebouwen het beste in het proces worden meegenomen.

Merlijn Blok van Metabolic ging tijdens de breakoutsessies in op de synergie tussen gebouw en gebied. Hij legde daarbij uit welke circulaire strategieën beter op gebiedsniveau geregeld kunnen worden en waarom. “Je merkte tijdens de middag dat het thema echt leeft en dat er behoefte is aan definities en een meting van waar we staan. Een quickscan voor de circulariteit van de huidige gebouwenvoorraad is daarvan een goed voorbeeld, daar is echt vraag naar.”

Samenwerking

Het merendeel van de aanwezigen in het Broeinest lijkt ervan overtuigd te zijn dat het vroeg inschakelen van expertise uit de markt en ruimte creëren voor innovatie cruciaal zijn om de circulaire prestaties van gebouwen te blijven verhogen. Samenwerking en vertrouwen zijn daarbij eveneens essentieel. “Dat zijn ook de belangrijkste boodschappen die ik meeneem”, aldus Faes. 

Vertaling naar de praktijk

Van Noort laat weten dat deze bijeenkomst slechts een begin is. “Het is nu zaak om de indicatoren te gaan testen en uit te zoeken hoe ze in de praktijk tot uiting komen. Hoe we circulariteit nu binnen BREEAM-NL kunnen integreren is iets dat we de komende tijd verder gaan uitzoeken.”

Meer weten over circulariteit en de rol die BREEAM-NL hierin kan spelen? Vraag hier gratis de PDF van het rapport 'A framework for Circular Buildings' aan.

Partners

Redevco | SGS Search

Gerelateerd

Eerste tool van Masterplan Ventilatie: Quickscan COVID-19 en ventilatie in kantoren

Eerste tool van Masterplan Ventilatie: Quickscan COVID-19 en ventilatie in kantoren

DGBC ziet aanknopingspunten in Renovation Wave van Timmermans

DGBC ziet aanknopingspunten in Renovation Wave van Timmermans

Video’s Dutch Green Building Week online

Video’s Dutch Green Building Week online