Facilitair Nederland duurzaam van start in 2019

Met de traditionele nieuwjaarsreceptie van FMN en haar Platina Partner Facilicom Group in het vernieuwende, circulaire horeca-concept The Green House in Utrecht, heeft facilitair Nederland het jaar 2019 op een duurzame wijze ingeluid.

Gastheer Rogier Verbeek (Facilicom Group) benadrukte dat deze Albron-locatie voor de nieuwjaarsreceptie niet zomaar gekozen is, maar symbool staat voor de belangrijke rol die het facilitaire vakgebied heeft bij een duurzame en inclusieve werkomgeving. Ook FMN-voorzitter Natalie Hofman stelde in haar nieuwjaarstoespraak dat facility managers één van de sleutels tot succes zijn voor het halen van de klimaatdoelstellingen en het realiseren van de energietransitie.

Overschakelen naar circulaire economie

Verduurzamingsvraagstukken gaan de komende jaren de facilitaire agenda bepalen. De opgave voor de gebouwde omgeving is enorm. “Facility managers gaan het verschil maken bij het overschakelen naar een circulaire economie en het gebruiken van meer hernieuwbare energiebronnen. En wij gaan hen daar – samen met onze Expertgroepen en partners zoals Facilicom Group – bij helpen”, aldus FMN-voorzitter Hofman.

FMN jaarprogramma 2019

In het jaarprogramma voor 2019 van FMN is duurzaamheid vanuit verschillende invalshoeken één van de terugkerende thema’s. Met bijvoorbeeld informatiebijeenkomsten, expertsessies,workshops, masterclasses en een game, maar ook met verschillende sessies tijdens ‘World Workplace Europe meets Facility for Future’ krijgen facility managers allerlei tools om hun rol in deze opgave te kunnen spelen. Het voorjaarscongres van FMN zal aan het thema ‘Duurzaamheid’ zijn gewijd. 

Wegwijzer Afvalvrij Kantoor

Rondom het thema duurzaamheid werd tijdens de Nieuwjaarsreceptie in ieder geval meteen de daad bij het woord gevoegd. In samenwerking met de FMN Expertgroep Circulaire & Inclusieve Economie lanceerde Rijkswaterstaat de Wegwijzer Afvalvrij Kantoor. Deze wegwijzer is een handige tool voor elke facility manager die concreet aan de slag wil met het terugdringen van afval op kantoor. In de online-wegwijzer staan praktische tips en voorbeelden om kantoren afvalvrij te maken en bij te dragen aan een circulaire economie.

DGBC-partners

Facilicom

Gerelateerd

Nieuw perspectief op verduurzamingsopgave in Position Paper Whole Life Carbon

Nieuw perspectief op verduurzamingsopgave in Position Paper Whole Life Carbon

'Niet minder slecht, maar beter'

'Niet minder slecht, maar beter'

Met zon op daken kunnen bestaande logistieke gebouwen meer dan half miljoen huishoudens van stroom voorzien

Met zon op daken kunnen bestaande logistieke gebouwen meer dan half miljoen huishoudens van stroom voorzien