Europe Board versterkt BREEAM in Europa

BREEAM is in Europa de meest gebruikte systematiek om de duurzaamheid van gebouwen te meten en te beoordelen. Volgens Maarten Dansen, Operationeel Manager bij Dutch Green Building Council komt dit door de lokale vertaling. “Ieder land past BREEAM aan zijn regelgeving en bouwpraktijk aan. Zo blijft de kwaliteit hoog en de kosten laag en borgen we de internationale vergelijkbaarheid.” Hoe denken de National Scheme Operators uit Noorwegen, Spanje, Duitsland, Zweden en het Verenigd Koninkrijk hierover?

Sverre Tiltnes, CEO van de Noorse Green Building Council, is voorzitter van de BREEAM Europe Board. Deze board is opgericht om het Nationale Scheme Operators Netwerk verder te ontwikkelen en de strategische koers van BREEAM te bepalen. De National Scheme Operators hebben het internationale BREEAM-keurmerk vertaald en geschikt gemaakt voor hun eigen land. Tiltnes geeft aan dat Noorwegen voor BREEAM heeft gekozen, omdat het duurzaamheid op een robuuste, erkende en holistische manier benadert. “BREEAM is de enige assessmentmethode die we lokaal kunnen aanpassen. Daarom is het voor ons de krachtigste manier om verduurzaming in ons land te stimuleren.”

Lokaal toepasbaar

Die lokale toepasbaarheid is ook voor BREEAM España-directeur Ana Luisa Cabrita de voornaamste reden om voor BREEAM te kiezen. “Wij zagen dat er behoefte was aan een internationale duurzaamheidsmethode voor certificering. Deze moest internationaal erkend zijn en aangepast kunnen worden aan de Spaanse markt. Alleen BREEAM bleek hiervoor geschikt.” Voor Thomas Oebbecke, managing partner van het Duitse DIFNI, viel de keuze op BREEAM, omdat dit het eerste en enige bruikbare instrument is dat de prestaties van bestaande gebouwen kan verbeteren. “Daarom heeft het een grote kans om een brede acceptatie in de markt te krijgen”, aldus Oebbecke.

De Sweden Green Building Council (SGBC) heeft bewust geen keuze gemaakt. “Wij hebben ervoor gekozen om met verschillende beschikbare methodes te werken”, vertelt Fredrik Holstrom van de SGBC. “Momenteel heeft de SGBC BREEAM, LEED, EU Green Building en het Zweedse Miljöbyggnad.”

Markt betrekken

De National Scheme Operators hebben hard gewerkt om BREEAM passend te maken voor de nationale situatie. “Wij hebben zwaar geïnvesteerd om duurzaamheid te introduceren in de Duitse vastgoedsector”, vertelt Oebbecke. “Door het ontbreken van een bruikbaar instrument voor bestaande gebouwen en het feit dat een Europees NSO-netwerk met dezelfde ideeën ontstond, overtuigde ons dat BREEAM wel eens het middel kon zijn om echte verandering in te zetten.”

Aan het Noorse BREEAM-NOR hebben meer dan 120 vrijwilligers meegewerkt. Het nieuwe keurmerk werd getest in achttien pilotprojecten. “Dit gaf ons waardevolle feedback op hoe de Noorse versie van BREEAM het beste zou passen bij de lokale markt”, aldus Sverre Tiltnes. Bij de introductie van BREEAM in Spanje vindt het Spaanse BREEAM España het vooral noodzakelijk om de samenwerking te zoeken met de markt. “Wij hebben een Advisory Board bestaande uit een aantal belangrijke spelers in de bouwsector: aannemers, overheidsinstanties en consultants. Zij sturen de ontwikkeling van BREEAM-ES aan”, vertelt Cabrita. “We hebben in totaal meer dan 200 experts betrokken. Dit garandeert dat BREEAM-ES dicht bij de echte gebruikersbehoeftes blijft en dat je snel kansen kan zien en verbeteringen kan doorvoeren.”

Enthousiasme

In de verschillende landen heeft de markt de lokale vertalingen van het internationale keurmerk goed opgepakt. Oebbecke is dan ook tevreden. “Sinds ongeveer een jaar zijn we marktleider in het certificeren van bestaande gebouwen. Daarnaast krijgen we dagelijks verzoeken om meer BREEAM-producten te ontwikkelen.”
Ook in het Verenigd Koninkrijk, waar BREEAM als eerst is ontwikkeld, is BREEAM succesvol. Met name BREEAM In-Use neemt een vlucht. “We zien meer en meer dat BREEAM wordt opgepakt door vermogensbeheerders met grote nationale en internationale vastgoedportefeuilles”, vertelt Tim Bevan, operations manager bij BRE (zie kader). “Deze klanten gebruiken BREEAM In-Use als middel om hun bestaande gebouwen te benchmarken. Het helpt ze om de waarde van gebouwen te verbeteren en risico's te verminderen.”

Zweden en Noorwegen zien eveneens dat de markt BREEAM positief oppikt. “De markt begint nu ookbewijs te zien dat investeren in duurzaamheid loont, dat BREEAM-gecertificeerde gebouwen hogere huuropbrengsten hebben en meer waard zijn dan vergelijkbare gebouwen zonder certificaat”, aldus Tiltnes.

Nieuwe keurmerken

Sinds de introductie van de eerste keurmerken zijn de verschillende Europese NSO’s ook aan de slag met de ontwikkeling van aanvullende BREEAM-keurmerken. Zo heeft de Noorse Green Building Council naast BREEAM-NOR Nieuwbouw ook een keurmerk voor In-Use. BREEAM Gebied is in ontwikkeling in samenwerking met vijf Scandinavische bedrijven. BREEAM España heeft BREEAM-ES Urbanism, BREEAM-ES Commercial, BREEAM-ES Woningen en BREEAM In-Use ontwikkeld. DIFNI heeft naast een keurmerk voor de Duitse markt ook een BREEAM-keurmerk voor Oostenrijk gelanceerd. In het Verenigd Koninkrijk zijn de meeste keurmerken operationeel. “We hebben Communities (mixed used), Nieuwbouw (Utiliteitsbouw en woningen) In-Use (Utiliteitsbouw) en Renovatie (Woningen) keurmerken”, weet Bevan. “Utiliteitsbouw Renovatie en Infra versies zijn momenteel in ontwikkeling. Deze verwachten wij in 2014 en 2015 te lanceren.”

Uitdagingen van de councils

Ondanks de successen van de verschillende keurmerken in de Europese landen liggen er nog tal van uitdagingen. De missie om de verduurzaming van de gebouwde omgeving te stimuleren, houdt immers niet op bij de introductie van een BREEAM-keurmerk. Tiltnes ziet als grootste uitdaging het communiceren dat BREEAM de meest efficiënte, productieve en duurzame weg is om te bouwen. “Ons doel is dat de publieke en private sector standaard vraagt om duurzame oplossingen boven het wettelijke minimum.” Dat is ook het doel van het Spaanse BREEAM, al heeft de markt het momenteel erg zwaar in Spanje. “Maar dit kun je ook als grote kans zien, als je duidelijk de businesscase van duurzaamheid laat zien”, zegt Cabrita.

In Duitsland staat DIFNI voor twee grote uitdagingen. Ten eerste de concurrentie met andere labels zoals LEED en DGNB. Ook zijn er nieuwe initiatieven die meer en meer aan populariteit winnen, zoals de GRI-rapportage en de KPI-Benchmarking. De andere uitdaging is het vinden van een manier om het netwerk verder uit te bouwen. Voor het Engelse BREEAM is de grootste uitdaging om BREEAM gelijke tred te laten houden met de veranderingen in de in de sector. “We moeten ervoor zorgen dat het systeem relevant blijft, aan de doelstellingen blijft voldoen en blijft voldoen aan de reden waarom klanten het willen gebruiken”, stelt Bevan. “Uitdagingen zijn er in de vorm van technische en operationele uitdagingen, bijvoorbeeld het reageren op nieuwe en opkomende digitale strategieën en mogelijkheden. Dit om ervoor te zorgen dat BREEAM een stap voorblijft op wettelijke regelgeving.”

Meer samenwerken

Om al deze uitdagingen aan te gaan, is besloten gezamenlijk op te trekken in de BREEAM European Board. De leden hebben hier hoge verwachtingen van. Tiltnes denkt dat door gemeenschappelijk de marketingactiviteiten op te pakken er veel winst te behalen valt. “Hierdoor werken we aan een nog betere positie van het merk BREEAM.” Het Spaanse BREEAM verwacht een grote kennistoename door de bundeling van krachten. “We kunnen gebruikmaken van bredere technische kennis, een grotere en lokale ervaring en verschillende culturele achtergronden. De som van alle visies en knowhow zorgt ervoor dat we beter kunnen inspelen op de verschillende behoeften van verschillende landen”, aldus Cabrita. Holstrom van de SGBC hoopt vooral veel te leren. “We hebben allemaal onze problemen in onze markten. Waarom niet leren van hoe anderen hun problemen hebben opgelost?”, stelt hij. Volgens Oebbecke ligt er een unieke kans om iets speciaals te creëren in de wereld. “Als we erin geloven en ernaar handelen, kunnen we een verandering in de markt realiseren.” Bevan besluit: “Door samen te werken aan strategie en beleid kunnen we ervoor zorgen dat het merk BREEAM in Europa nog meer wordt opgepikt. Het doel? Meer duurzame gebouwen in Europa.”

Gerelateerd

Eerste tool van Masterplan Ventilatie: Quickscan COVID-19 en ventilatie in kantoren

Eerste tool van Masterplan Ventilatie: Quickscan COVID-19 en ventilatie in kantoren

DGBC ziet aanknopingspunten in Renovation Wave van Timmermans

DGBC ziet aanknopingspunten in Renovation Wave van Timmermans

Video’s Dutch Green Building Week online

Video’s Dutch Green Building Week online