Energiezuinig bouwen beloond in Tilburg

Tilburgse Corporaties die energiezuinige huur- of koopwoningen bouwen krijgen van de gemeente een korting op de grondprijs.

De woningen moeten dan een lagere energieprestatiecoëfficiënt (EPC) hebben dan de geldende, landelijke norm. Met de EPC is het mogelijk om te meten hoe energiezuinig een woning is. Hoe lager de EPC, hoe zuiniger de woning. Landelijk ligt de EPC-eis uit het Bouwbesluit op 0,6. Als Tilburgse sociale nieuwbouw daar minimaal 0,2 onder zit, krijgt de corporatie een korting op de grondprijs van €7500. Aanpassingen zijn opgenomen in de nota Grondbeleid en het kader Grondprijzen 2013. Die worden op 18 maart door het college aan de raad voorgelegd.

De Tilburgse corporaties maakten al eerder met de gemeente afspraken om de bestaande huurwoningen energiezuiniger te maken. Dat hebben ze nu ook gedaan voor nieuwbouw met de korting op de grondprijs. In 2045 wil Tilburg klimaatneutraal zijn. Dat betekent dat de stad vanaf dat moment netto geen CO2 of andere broeikasgassen meer uitstoot.

bron: vastgoedjournaal.nl

Gerelateerd

Na twee stappen terug, nu weer een vooruit

Na twee stappen terug, nu weer een vooruit

DGBC levert bijdrage aan Climate Adaptation Summit

DGBC levert bijdrage aan Climate Adaptation Summit

The Flow Amsterdam slimste gebouw van 2020

The Flow Amsterdam slimste gebouw van 2020