Eerste positieve resultaten van DGBC na aangescherpt MVO-beleid

‘Practice what you preach.’ Met dat motto stelde het MVO-team van DGBC in 2020 het beleidsstuk op dat de manier maatschappelijk verantwoord ondernemen meetbaar maakt. Hiermee vertaalt DGBC haar maatschappelijke missie en visie ook naar de eigen organisatie en stakeholders. Nu het eerste jaar achter de rug is, maken we de balans op. In het MVO-jaarverslag (LINK) presenteren we de behaalde resultaten van 2020 en aangepaste doelstellingen voor 2021.

In het MVO-beleid zijn verschillende doelen opgesteld binnen 4 pijlers om maatschappelijk verantwoord te ondernemen. Op het gebied van huisvesting & ICT gaat DGBC voor een BREEAM-NL Excellent certificaat met hoge scores voor o.a. gezondheid en water. Onze trainingen en events zullen in 2023 volledig paperless zijn. En de inkoop van de organisatie is circulair of CO₂-neutraal, maar ook voor minimaal 50% lokaal. De doelen zijn vertaald naar acties voor de jaren 2020 tot 2023.

Flexibiliteit door COVID-19

Veel van de geplande acties en doelen konden in 2020 niet opgepakt worden door Covid-19 en bijbehorende maatregelen. Wel bood juist deze crisis de mogelijkheden om andere aspecten uit het MVO-beleid naar voren te halen. Zoals aandacht en richtlijnen voor de thuiswerkplek en de mentale gezondheid. In 2020 maakten veel medewerkers dagelijks Ommetjes, was er wekelijks DGBC in beweging, een sportsessie voor alle medewerkers én waren er enkele lunchlezingen over gezondheid op de thuiswerkplek. 

Digitalisering

Ook de doelen op het gebied van digitalisering zijn in een versnelling gekomen. Zo hebben we in 2020 geen enkele publicatie meer geprint en zijn alle magazines en rapporten in digitale vorm uitgegeven. De meeste events, trainingen en vergaderingen vonden online plaats, wat in ieder geval de reisbewegingen voor een groot deel inperkte. De organisatie kijkt nu naar de manier waarop we de opgedane ervaring kunnen toepassen voor een hybride aanbod in de komende jaren.

Inrichting nieuw kantoor

Eind 2019 is DGBC binnen de Rode Olifant verhuisd naar een ander kantoor. De inrichting van het nieuwe kantoor, waaronder nieuw meubilair is of tweedehands of aangeschaft na raadpleging van INSIDE/INSIDE. DGBC is één van de initiatiefnemers van INSIDE/INSIDE, een online platform waar inzichtelijk wordt hoe duurzaam, circulair en gezond interieur is. Nieuw meubilair moet een vermelding inclusief ecologische voetafdruk hebben op INSIDE/INSIDE.

Eerste stappen naar Paris Proof

In 2020 hebben ook de eerste gesprekken plaatsgevonden voor het verduurzamen van ons kantoor, De Rode Olifant in Den Haag. DGBC is de initiator en aanjager van het Paris Proof-plan met als doel het verregaand energiezuinig maken van de gebouwde omgeving. met werkplekverhuurder Spaces en gebouweigenaar zijn regelmatig gesprekken over het verder beperken van het energiegebruik in het al energiezuinige kantoor. Zodat ook voor het kantoor van DGBC de Paris Proof doelstelling behaald wordt.

Jaarverslag

DGBC publiceert nu het eerste jaarverslag over de resultaten van 2020. Jaarlijks zal DGBC het MVO-beleid evalueren en rapporteren. Daarvoor zijn alle MVO-stukken van DGBC op de website terug te vinden, zoals ook het MVO-beleid 2020-2023.

Gerelateerd

Dutch Green Building Week 2021 in teken van nieuw en verbindend leiderschap

Dutch Green Building Week 2021 in teken van nieuw en verbindend leiderschap

'De gebouwde omgeving bepaalt ons levensgeluk'

'De gebouwde omgeving bepaalt ons levensgeluk'

Kijk terug: Webinar - Borging klimaatadaptieve maatregelen

Kijk terug: Webinar - Borging klimaatadaptieve maatregelen