Eerste concept bepalingsmethode Adaptief Vermogen gereed

Begin 2013 is begonnen met het project Adaptief Vermogen. De Dutch Green Building Council is hierbij betrokken, evenals een aantal brancheorganisaties, VNO-NCW, MKB-Nederland en de Rijksoverheid. De verduurzaming van de gebouwde omgeving neemt toe en staat hoog op de agenda. De vraag naar verdere verduurzaming, maar ook ontwikkelingen als de leegstandsproblematiek, vormde mede de aanleiding tot dit project. Hoe kan de duurzaamheid en toekomstwaarde van een gebouw verbeteren door dit eenvoudiger en beter geschikt te maken voor ander gebruik, het ‘adaptief vermogen’.

De methode

Tot op heden ontbreekt echter een integrale methodiek om het adaptief vermogen in beeld te brengen en te waarderen. In dit project zijn partijen daarom gezamenlijk aan de slag te gaan om te kijken of het mogelijk is tot een dergelijke methodiek te komen. Dit moet in 2014 gereed zijn. Nu is het eerste concept Bepalingsmethode Adaptief Vermogen gereed, inclusief bijlage.

Reactie

De leden van het projectteam vragen nadrukkelijk reactie op deze conceptrapportage en –methodiek. Daarbij kan het onder meer gaan over: – De bruikbaarheid van de methodiek, afhankelijk van de doelgroep. – Beoordeling van de uitgangspunten – De herkenbaarheid van de eisen op gebied van adaptiviteit, duurzaamheid en financiële impact en toetsing daarvan.

Reageren? Mail naar Edwin van Noort: e.v.noort@dgbc.nl

Gerelateerd

Na twee stappen terug, nu weer een vooruit

Na twee stappen terug, nu weer een vooruit

DGBC levert bijdrage aan Climate Adaptation Summit

DGBC levert bijdrage aan Climate Adaptation Summit

The Flow Amsterdam slimste gebouw van 2020

The Flow Amsterdam slimste gebouw van 2020