Een bos voor de TU

Een campus zonder CO2-uitstoot in 2030: dat wil de TU Delft. In een onlangs gepubliceerd rapport beschrijven onderzoekers hoe de universiteit deze ambitie kan halen.

De TU Delft CO2-neutraal in 2030, dat klinkt ambitieus. Onmogelijk wellicht? Niet als je heel veel bos aanplant. Zou de TU helemaal geen energiebesparende maatregelen treffen en zelf niet meer duurzame energie gaan opwekken dan het nu doet, dan zou ze ter compensatie ongeveer 3500 hectare moeten beplanten om de doelstelling te halen. Dat is een oppervlak van bijna anderhalf maal die van de gemeente Delft, berekenden bouwkundigen prof.dr.ir. Andy van den Dobbelsteen en ir. Tess Blom.

Dat oppervlak kan kleiner, want er zijn natuurlijk tal van maatregelen denkbaar. Met dit in het achterhoofd sloegen de bouwkundigen aan het rekenen. In opdracht van de TU-afdeling Campus & Real Estate (CRE) schreven ze het rapport ‘CO2-roadmap TU Delft’. Het is een analyse van de huidige energieconsumptie van de campus, de energiesystemen en een verkenning van maatregelen waarmee de ambitie gerealiseerd kan worden.

Lees verder op delta.tudelft.nl

Partners

TU Delft

Gerelateerd

Oproep: welke kennis hebben gemeenten nodig voor het aardgasvrij maken van utiliteitsbouw?

Oproep: welke kennis hebben gemeenten nodig voor het aardgasvrij maken van utiliteitsbouw?

Kringloopwinkel Noppes is Paris Proof én circulair

Kringloopwinkel Noppes is Paris Proof én circulair

Vattenfall vastberaden op weg om ambities te realiseren

Vattenfall vastberaden op weg om ambities te realiseren