Duurzaamheidskeurmerk vastgoed parkeerbranche weer stap dichterbij

In juni eerste bètaversie BREEAM-NL Parkeergarages met inzet pilots in september

Een gemêleerde afvaardiging van producenten, exploitanten, adviseurs en lokale overheid kwam onlangs samen bij de Dutch Green Building Council (DGBC) om de randvoorwaarden voor de ontwikkeling van de BREEAM-NL duurzaamheidsnorm voor parkeergarages vast te stellen. De planning is ambitieus: in juni moet de eerste bètaversie op de plank liggen, die wordt gepresenteerd op de Inspiratiedag Parkeren op 18 juni 2013.

Een duurzaamheidslabel voor de parkeerbranche: waarom eigenlijk? Er is grote vraag naar duurzaam ontwikkelen, bouwen en renoveren in Nederland, maar een duidelijk kader ontbreekt nog voor de parkeerbranche. Een label waarbij duurzame aandachtspunten worden ‘aangevinkt’ is dan een handig hulpmiddel, zelfs voor de deskundigen in het vak. Het gaat hierbij niet om een compleet nieuwe norm, maar om een functie die wordt toegevoegd aan de bestaande BREEAM-NL schema’s voor bestaande bouw en nieuwbouw. Hiermee wordt tegemoet gekomen aan de trend van functiecombinaties en het maakt de totstandkoming van de norm eenvoudiger. Tijdens de bijeenkomst werd een eerste inventarisatie gemaakt van de punten die ook voor parkeervastgoed relevant zijn.

Oproep gemeenten
Het is de bedoeling in september de eerste pilots voor zowel nieuwbouw (BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie) als voor bestaande parkeergarages (BREEAM-NL In-Use)in uit te rollen. Hiervoor roept de organisatie de hulp in van gemeenten. Wie heeft interessante projecten die zich lenen voor een BREEAM—NL toetsing? Het kan zowel om projecten in de ontwerp- als uitvoeringsfase gaan en bestaande parkeergarages die net of een aantal jaar geleden zijn opgeleverd. In oktober zou er dan een definitieve versie ter goedkeuring naar CvD en BRE kunnen met de officiële lancering in november dit jaar. DGBC vraagt gemeenten daarnaast zich ook vooral aan te melden om mee te denken over de ontwikkeling van het label.

Over BREEAM-NL
BREEAM-NL is een instrument waarmee de duurzaamheid van een gebouw, gebied of project kan worden bepaald. Oorspronkelijk is BREEAM een Engels instrument, maar sinds 2009 is de Nederlandse vertaling die door de Dutch Green Building Council is gemaakt beschikbaar. Duurzaamheid wordt in dit instrument gemeten aan de hand van negen categorieën: ‘management’, ‘gezondheid’, ‘energie’, ‘transport’, ‘water’, ‘materialen’, ‘afval’, ‘landgebruik en ecologie’, en ‘vervuiling’. Als eindscore krijgt een project uiteindelijk een kwalitatieve waardering: van 1 tot vijf sterren. Er zijn inmiddels verschillende beoordelingsrichtlijnen beschikbaar voor nieuwbouw, bestaande bouw, gebiedsontwikkeling en sloop en demontage. allen gratis te downloaden via http://www.breeam.nl.

Meer informatie:
Dutch Green Building Council – Dong Cao, projectmanager – e-mail: D.Cao@dgbc.nl – telefoon: 088-5580100.

Bron afbeelding: gemeente Den Helder (afdeling RWO)

Gerelateerd

Eerste tool van Masterplan Ventilatie: Quickscan COVID-19 en ventilatie in kantoren

Eerste tool van Masterplan Ventilatie: Quickscan COVID-19 en ventilatie in kantoren

DGBC ziet aanknopingspunten in Renovation Wave van Timmermans

DGBC ziet aanknopingspunten in Renovation Wave van Timmermans

Video’s Dutch Green Building Week online

Video’s Dutch Green Building Week online