Dutch Green Building Council ondersteunt Madaster

Dutch Green Building Council is een van de eerste ondersteuners van de Madaster Foundation. Deze foundation is opgericht om met steun van zogenaamde ‘Kennedy’s’ een platform te ontwikkelen voor het materialenpaspoort. Dutch Green Building Council brengt haar kennis en netwerk in voor de ontwikkeling. Andere partijen dragen financieel bij.

Basis voor verdere verduurzaming

Dutch Green Building Council ondersteunt de ontwikkeling van een dergelijk platform. “Het goed vastleggen van de materialen in een gebouw kan de basis vormen voor verdere verduurzaming en ‘vercircularisering’ van de gebouwde omgeving”, aldus Annemarie van Doorn, directeur van de Dutch Green Building Council.

Material Matters 

Madaster is een initiatief van architect Thomas Rau. Hij stelt in zijn boek ‘Material Matters’ dat afval materiaal is zonder een identiteit’. Door de materialen vast te leggen in een materialenpaspoort van een gebouw, krijgt de gebouweigenaar inzicht in de toegepaste materialen.

Circulariteit bevorderen

Zolang de functie van een gebouw niet verandert, is dit inzicht slechts van waarde voor waardering van de toegepaste materialen. Het toepassen van een Material Passport bij de (her)ontwikkeling van een vastgoed object blijkt in de praktijk extra voordelen te genereren op het gebied van ontwerp en materiaalkeuze: circulair gebruik van materialen wordt gestimuleerd omdat permanent zicht gehouden kan worden op de toegepaste materialen.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op www.madaster.com.

Gerelateerd

Utrecht is de duurzaamste kantorenstad van Nederland

Utrecht is de duurzaamste kantorenstad van Nederland

Terugblik Building Holland Digital

Terugblik Building Holland Digital

BREEAM-NL reportage: het verhaal achter de vijf sterren van het Rijksmuseum

BREEAM-NL reportage: het verhaal achter de vijf sterren van het Rijksmuseum