Drie sterren BREEAM-NL voor ontwerp Nieuwbouw en Renovatie Bèta Campus Leiden

Op 28 februari is de Universiteit Leiden met de bouw van de nieuwe Bèta Campus op het BioScience Park gestart. De start van de bouw werd gevierd met een feestelijk evenement waarbij ondermeer de burgemeester van Leiden, Henri Lenferink, en de vice-voorzitter van het College van Bestuur van de Universiteit Leiden, Willem te Beest aanwezig waren. Eén van de uitgangspunten bij de realisatie van de Bèta Campus is duurzaamheid, daarom was Stefan van Uffelen aanwezig om een BREEAM-NL Ontwerpcertificaat met drie sterren te overhandigen aan de decaan van de faculteit, Prof.dr. Geert de Snoo.

Een afvaardiging van studenten van de faculteit verrichten samen de starthandeling die live te volgen was in de grootste collegezaal van één van de huidige gebouwen, de Gorlaeus Laboratoria.

Na oplevering zal de faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen hierin worden gehuisvest.

Omvangrijk project
Met de nieuwbouw van de Bèta Campus bouwt de Universiteit Leiden aan de toekomst. Het project is in drie fases opgedeeld. In de huidige planning is opgenomen dat de laatste bouwfases in 2023 gereed is. De oplevering van de eerste bouwfase staat gepland voor medio 2015. Na de oplevering vindt de inrichting plaats, gevolgd door een omvangrijk verhuisproject waarvoor driekwart jaar is uitgetrokken. Alle bestaande gebouwen waar de faculteit nu in is gehuisvest, zijn dan afgebroken en hebben plaats gemaakt voor de nieuwe Bèta Campus. De bekende blikvanger van de faculteit: de ‘schotel’ van de Gorlaeus Laboratoria blijft bestaan en maakt straks deel uit van de nieuwe Bèta Campus.

Europese aanbesteding
Voordat kon worden gestart met de bouw is een uitgebreid traject doorlopen. Eerst is een ontwerp gemaakt op basis waarvan in juni 2012 een bestek kon worden opgeleverd. Daarna zijn in juni 2012 via een Europese Aanbesteding een bouwkundig aannemer en een installatietechnisch aannemer geselecteerd, respectievelijk Heijmans en Cofely GDF Suez. Het project heeft een geschatte doorlooptijd van tien jaar. Bouwbedrijf Heijmans heeft daarnaast nog een andere opdracht gekregen: het slaan van damwanden en het uitgraven van de bouwput. De grond in het bouwterrein wordt tot meer dan vier meter uitgegraven ten behoeve van de bouw van de fundering en een ondergrondse parkeergarage. De komende periode zullen daarvoor ongeveer vijftig vrachtwagens per dag worden ingezet om grond af te voeren.

Gerelateerd

Eerste tool van Masterplan Ventilatie: Quickscan COVID-19 en ventilatie in kantoren

Eerste tool van Masterplan Ventilatie: Quickscan COVID-19 en ventilatie in kantoren

DGBC ziet aanknopingspunten in Renovation Wave van Timmermans

DGBC ziet aanknopingspunten in Renovation Wave van Timmermans

Video’s Dutch Green Building Week online

Video’s Dutch Green Building Week online