DGBW: Why, How and What’ van de circulaire wijkaanpak

Tijdens de DGBW Session van Squarewise leggen Lisa van Welie en Yael Aartsma meer uit over het ‘Why, How and What’ van de circulaire wijkaanpak die Squarewise heeft ontwikkeld. Met het Wijkkompas maken zij gebruik van een tool om het proces naar een circulaire wijk in te vullen. Hiermee worden bestaande wijken ondersteund in hun proces om tot een aardgasvrije, duurzame en dus ook circulaire wijk te komen.

De Why is menigeen al bekend. Het klimaatakkoord laat ons zien dat voor we in 2050 aardgasvrij en CO2-neutraal zijn, we nog bijna 8 miljoen woningen en 1 miljoen utiliteitsgebouwen moeten verduurzamen. Gemeenten hebben daarbij de regierol gekregen om dit op wijkniveau met een wijkaanpak uit te voeren. In dertig jaar tijd moeten ruim 14.000 wijken worden verduurzaamd. Momenteel ligt de nadruk op het elimineren van de CO2-uitstoot in de gebruiksfase. Zoveel mogelijk isoleren en de energievraag omlag halen, en de resterende vraag met zoveel mogelijk hernieuwbare energie op te wekken. Er is echter ook aandacht nodig voor de impact van die keuzes. Hier is namelijk materiaal voor nodig, dat ook een CO2-prijskaartje heeft. Het risico op een CO2-bubbel wordt zo gecreëerd. Het is daarom belangrijk dat hier nu aandacht voor is bij ‘de grootste verbouwing van Nederland’.


Voor de How past Squarewise het Wijkkompas toe. Op deze manier kan de wijkaanpak met de circulaire ambities worden verbonden. Door gestructureerd te kijken naar het proces worden in zes stappen of fasen belangrijke momenten vastgelegd. De fasen volgen elkaar op, van goed inzicht krijgen in de lokale stakeholders van gemeenten, corporaties, bouwbedrijven, netbeheerder. Naar het karakteriseren van het gebied, de bronnen, de gebouwen en behoeften. Zo wordt alle data over het gebied opgehaald. Stap 3 betreft het identificeren van de strategieën. Op basis hiervan worden keuzes gemaakt met de bewoners. Waarna fase 5 Voorbereiding en fase 6 Realisatie en nazorg volgen. Over de verschillende fasen verspreid wordt met 90 verschillende ‘knooppunten’ ingezoomd op de te maken stappen. Momenten in het proces die invloed hebben op het vervolg. Belangrijke partijen die anders later in beeld of in het proces betrokken zouden worden, zijn nu al in een vroeg stadium geïdentificeerd.


‘What’ er uiteindelijk ontstaat is een proces waarin gemeenten duidelijk in beeld krijgt welke mogelijkheden, belangen en prioriteiten er per wijk zijn , en wat daar voor nodig is. Door de verschillende knooppunten komen opdrachtgevers ook tot nieuwe inzichten. Zo hebben ze in de regio Utrecht de verschillende wijken met elkaar in verband gebracht. De Utrechtse Renovatieversneller laat zien dat corporaties tegen dezelfde opgaven aanlopen. De corporaties hebben zich gebundeld, en hebben daarop de eigen type woningen in beeld gebracht, en onderverdeeld naar typen. Hieruit worden componenten uit de gebouwen geselecteerd die overeenkomen. Zodat op component niveau een databank ontstaat met gevels, kozijnen, balustrades etc. Daarbij is men ook verder gaan kijken door ook de CO2-impact van de renovatieconcepten in kaart te brengen.

DGBC-partners

Squarewise

Gerelateerd

Uitreiking BREEAM Awards 2024

5 Nederlandse winnaars bij uitreiking BREEAM Awards 2024

Modulaire update BREEAM-NL beoordelingsrichtlijnen

Eerste modulaire update BREEAM-NL in consultatie

VastgoedNeutraal adviseert beleggers over verduurzaming. ‘Wij willen voor verhuurders én huurders een win-winsituatie creëren’

VastgoedNeutraal adviseert beleggers over verduurzaming. ‘Wij willen voor verhuurders én huurders een win-winsituatie creëren’