DGBW Dag 3 | Energie op je dak: 'een project met spierballen'

“Een project met spierballen”, zo introduceerde Arjan Rook van de gemeente Breda het Europese subsidietraject BISEPS. In een consortium van acht partijen uit vier landen wordt gewerkt aan het reduceren van de CO2-uitstoot op bedrijventerreinen. Dit leverde al snel mooie gespreksstof op tijdens de themasessie ‘Energie op je dak’ van RVO tijdens de Dutch Green Building Week.

De gemeente Breda zet sterk in op de verduurzaming van bedrijventerrein als onderdeel van de gemeente brede doelstellingen, zoals een klimaatneutrale gemeente in 2044. Project- en procesmanager Arjan Rook benadrukt het belang van de diverse tools die hiervoor zijn ontwikkeld. Zo maakt de tool 'Klimaatroute' onder meer de effecten van de Erkende Maatregelen inzichtelijk, waarbij het principe van de wortel en de stok goed samenkomen. Projecten worden begeleid door potentiële subsidietrajecten, waar ook omgevingsdiensten worden ondersteund in de handhaving voor de naleving van de Erkende Maatregelen.

Spierballen getoond

De Quickscan 'Energie opties bedrijventerreinen' maakt op zijn beurt het energiebesparingspotentieel en potentieel aan hernieuwbare energiebronnen op het bedrijventerrein inzichtelijk. De eerste Quickscans met energieproducerende bedrijventerreinen als uitkomst, zijn al ontstaan. De aanwezigen zien hierin nog wel een aantal obstakels. De opwekking van hernieuwbare energie loopt niet synchroon met de vraag naar energie, er is sprake van een krappe businesscase en er is een gebrek aan technische kennis. Gelukkig worden ook oplossingen aangedragen. Energieproducerende bedrijventerreinen zouden zich collectief kunnen verenigen in een energiecoöperatie, overtollige hernieuwbare energie zou kunnen worden omgezet naar waterstof en warmte en licht kan aangeboden worden ‘as a service’. De groep aanwezigen heeft zijn spierballen in ieder geval getoond.

Gerelateerd

DGBC vertaalt maatschappelijke missie naar aangescherpt MVO-beleid

DGBC vertaalt maatschappelijke missie naar aangescherpt MVO-beleid

500 nestkasten voor vogels en vleermuizen in nieuwbouwwijk Berckelbosch Eindhoven

500 nestkasten voor vogels en vleermuizen in nieuwbouwwijk Berckelbosch Eindhoven

'Vestigingen laten overschakelen op ledverlichting had gisteren al gekund'

'Vestigingen laten overschakelen op ledverlichting had gisteren al gekund'