DGBC wil jaarlijks 15.000 gebouwen duurzaam renoveren

Dutch Green Building Council (DGBC) wil met het voorstel Deltaplan Duurzame Renovatie in 2050 15.000 gebouwen per jaar verduurzamen door renovatie. Dit moet bijdragen aan CO2-reductie en een vermindering van het energieverbruik in Nederland.

Dat meldt DGBC in een persbericht. De netwerkorganisatie is onder andere verantwoordelijk voor het beheer van het wereldwijde duurzaamheidscertificaat Breeam, dat gebouwen beoordeelt aan de hand van duurzaamheidsaspecten, zoals energie- en materiaalgebruik.

Energieneutrale bouwsector

Tijdens de Nationale Klimaattop hield DGBC een sessie om het Deltaplan Duurzame Renovatie concreet te maken. Doel is om de komende jaren te werken aan een energieneutrale bouwsector. “We zijn nog in een vroege fase: eerst moet er draagvlak worden gecreëerd en moet precies in kaart worden gebracht wat ervoor nodig is om dit te bereiken”, zegt Matthijs Timmers, woordvoerder van DGBC, tegen Cobouw.

Klimaatakkoord

Volgens DGBC ligt de grote opgave in bestaande bouw. De gebouwde omgeving is verantwoordelijk voor bijna 40 procent van de totale CO2-uitstoot, stelt de netwerkorganisatie. Door het energieverbruik van bestaande gebouwen te verminderen, verwacht DGBC een aanzienlijke CO2-besparing te leveren in Nederland. Dit draagt bij aan het behalen van de doelen in het Parijse Klimaatakkoord.

In het Klimaatakkoord staat onder andere dat de opwarming van de aarde niet verder mag stijgen dan 2 graden Celsius. Met de Nationale Klimaattop wil de Nederlandse overheid concrete acties verbinden aan de afspraken die in het Parijse Klimaatakkoord zijn vastgesteld.

Duurzame sloop en nieuwbouw

Naast het renoveren van bestaande gebouwen, ziet DGBC kansen voor sloop en vervangende nieuwbouw om de bestaande gebouwvoorraad drastisch te verduurzamen.

Zo blijkt uit onderzoek van TNO dat vervangende nieuwbouw energiezuiniger is dan renovatie. Door alleen woningen van wooncorporaties te vervangen, is een energiebesparing van 37,9 procent te behalen. Daarnaast leidt het vervangen van oude woningen door energieneutrale bouw in 2050 tot een extra energiekostenbesparing van in totaal € 27,4 mrd.

“Er is een enorme innovatiekracht nodig om in Nederland meer gebouwen te slopen die aan het einde van hun levenscyclus zijn gekomen”, zegt Annemarie van Doorn, directeur van DGBC, eerder in een interview met DuurzaamBedrijfsleven Media. “Daarmee kunnen partijen meer werk krijgen en kunnen gebouwen daadwerkelijk worden verduurzaamd.”

Bron: Duurzaam Bedrijfsleven

Gerelateerd

Nationale SDG actiedagen gaan beginnen 

Nationale SDG actiedagen gaan beginnen 

Protocol materiaalgebonden emissies verbeterd 

Protocol materiaalgebonden emissies verbeterd 

Na noodhulp duurzaam doorpakken

Na noodhulp duurzaam doorpakken