Innovaties

“De gebouwde omgeving is verantwoordelijk voor 40 procent CO2-uitstoot in Nederland. Er ligt een grote opgave om gebouwen duurzamer te maken. Dat kan onder meer met slimme technieken. Een belangrijk kenmerk van smart buildings zijn innovaties die ze slim maken, vaak te vinden in de ICT-hoek.

In zekere zin zijn koppelingen van ICT-oplossingen aan een gebouw al een innovatie op zich. Ze stellen de gebruiker in staat om er efficiënter mee om te gaan. Met sensoren en monitoring bijvoorbeeld zijn het ritme, het gedrag en de bewegingen van mensen in een pand in kaart te brengen. Hierdoor is het onder meer mogelijk om ruimten op de tijden dat ze niet worden gebruikt af te sluiten, wat leidt tot besparingen.”

Duurzaam

“Een andere eigenschap van een slim gebouw is het duurzame materiaalgebruik. Door materialen slim in te zetten kan goed worden ingespeeld op eventuele functieveranderingen in de toekomst.

Gezondheid en comfort zijn eveneens belangrijke aspecten in een slim gebouw. Er moet een prettig binnenklimaat heersen voor de gebruiker zodat deze gelukkig is en aandoeningen zoals het ‘sick building syndrome’ worden voorkomen.

Medewerkers worden minder vaak ziek in een prettige en groene omgeving, maar dat besef is er nog niet overal voldoende. Daarnaast valt bij smart natuurlijk te denken aan de aanwezigheid van een goede infrastructuur en bereikbaarheid.”

Datakoppelingen

“Toch is een smart building niet in alle gevallen onverdeeld prettig. Het is de vraag of gebruikers willen werken in gebouwen waar dankzij koppelingen tussen data alle bewegingen worden geregistreerd en er een Big-Brother-is-watching-you-achtige setting ontstaat.

De menselijke maat moet worden behouden; normaal kunnen functioneren en zelf invloed blijven houden op de omstandigheden is heel belangrijk.”

Lees het complete artikel in de blijage die deze week bij het FD verscheen. Of kijk op overvastgoed.nl