Derk Welling: ‘Meer aandacht voor opbrengst klimaatmaatregelen’

“Te veel partijen focussen zich nu te veel op wat verduurzaming kost. Dat is de verkeerde focus”, zegt Derk Welling, responsible investment specialist voor vastgoed bij pensioenuitvoerder APG. “Er moet juist aandacht zijn voor wat het oplevert.” En dat het veel oplevert, ziet Welling al volop in de wereld om hem heen. “Denk eens aan de gevolgen als we niets doen, de fysieke risico’s van klimaatverandering. En de financiële gevolgen daarvan voor onze pensioenfondsklanten en hun deelnemers.”

Hij heeft het dan over onder meer over overstromingen. Dat is geen hypothese, maar een reëel risico voor beleggers. Daar moeten beleggers op voorsorteren. De aanpak van Welling krijgt dan ook veel gehoor. Zo was hij genomineerd voor een BREEAM Award voor duurzaam leiderschap en geeft hij 16 april een lezing tijdens het Nationaal BREEAM Congres. Maar ook buiten onze landsgrenzen ziet hij dat zijn branche sterk reageert op klimaatverandering. Aan de telefoon vanuit New York vertelt hij: “Bijvoorbeeld vastgoed hier in Amerika langs de kustlijn. Uit onderzoek blijkt dat de waarde van dat vastgoed met 7% is gedaald. Alleen al door het risico op overstroming.”

Klimaatmodellen

Klimaatverandering is dus een aandachtspunt in de vastgoedwereld. “Ik ken een vastgoedbedrijf in Engeland dat op basis van klimaatmodellen de invloed van het klimaat op de portefeuille tot 2100 heeft doorgerekend. Wat is daarvan de impact op hun gebouwen? Zij bereiden zich daarop voor, bijvoorbeeld door al met verzekeringsmaatschappijen te praten.” Volgens Welling is dat ook de kern van duurzaam leiderschap. “Het durven van gebaande paden af te wijken, maar ook ogen ophouden voor wat er speelt in de wereld.” Dat is wat het Britse bedrijf dus doet. Kijken naar de gevolgen van klimaatverandering. En daar op twee fronten op inspelen: risico’s inschatten en daarop anticiperen en maatregelen nemen tegen klimaatverandering.”

Locatie, locatie, adaptatie

Risico’s zijn er overigens ook op twee fronten volgens Welling, meteen de reden dat zijn bijdrage op het Nationaal BREEAM Congres ‘locatie, locatie, adaptatie’ is getiteld. “Er zijn fysieke en transitierisico’s die samenhangen met de locatie’ van een gebouw. Bij fysieke risico’s moet je denken aan de gevolgen van het weer op de lange termijn. Overstromingsrisico bijvoorbeeld. De locatie en in welk land en regio een gebouw staat is het tweede risico; transitierisico. Wat is de regelgeving nu, wat is er al gedaan en waar gaat die regelgeving de komende tijd heen? Dat moet je meenemen in je overwegingen en voorspellingen. Zo krijg je concrete targets voor je portefeuille per land en kan je partijen juist meenemen.”

Hoe Welling dit in de praktijk brengt, zal hij op Nationaal BREEAM Congres vertellen. Kijk hier voor meer informatie. 

 

Professionals

Derk Welling

Gerelateerd

Win een LCA en lidmaatschap voor INSIDE/INSIDE

Win een LCA en lidmaatschap voor INSIDE/INSIDE

Framework voor circulaire bestaande gebouwen internationaal gepresenteerd

Framework voor circulaire bestaande gebouwen internationaal gepresenteerd

#BuildingLife Case: Lidl Almere Oosterwold

#BuildingLife Case: Lidl Almere Oosterwold