De roep om data en heldere eindnorm wordt gehoord

Een eenduidig datastelsel, een helder einddoel en het normeren op werkelijk verbruik.” Martin Mooij, programmamanager Deltaplan Duurzame Renovatie van Dutch Green Building Council, weet wel wat er nodig is om de gebouwde omgeving sneller te verduurzamen. Die boodschap herhaalt hij overal in het land, en komt natuurlijk niet zomaar uit de lucht vallen.

Mooij is met DGBC en tientallen marktpartijen al jaren aan de slag om de Nederlands vastgoed ingrijpend te verduurzamen en Paris Proof te maken. Tijdens dat proces loopt hij steeds tegen dezelfde problemen aan. Maar juist waar hij tegenaan loopt, is daarom ook de oplossing. 

Routekaarten

Het Nederlandse energielandschap is op dit moment nog versnipperd. Niet alleen in aanbieders, netwerken en afnemers, maar ook in het in kaart brengen van het energieverbruik. Partijen meten op verschillende manieren en brengen dat ook op verschillende manieren in kaart. Op 1 mei moesten maatschappelijke sectoren aan het ministerie van Binnenlandse Zaken hun routekaarten naar de doelen van 2030 en 2050 voor hun sector presenteren. Twee daarvan zijn ook in het Deltaplan Duurzame Renovatie vertegenwoordigd: de sectoren zorg en onderwijs. Bij de vergelijking van de routekaarten bleek er een probleem te zijn: de routekaarten zijn lastig te vergelijken omdat de sectoren hun vraagstuk op verschillende manieren benaderen.

Heldere eindnorm

Voor DGBC was dit reden om opnieuw het belang van een helder einddoel, het normeren op werkelijk verbruik en een uniform datasysteem onder de aandacht te brengen. “Ik blijf de nadruk leggen op die drie aandachtspunten. Gelukkig bleek er veel draagvlak voor te zijn. In veel routekaarten van maatschappelijke sectoren zien we het werkelijk verbruik als indicator. Exact zoals het Deltaplan Duurzame Renovatie beoogt”, vertelt Mooij enthousiast. 

DGBC zal met de vertegenwoordigers uit de logistieke, kantoren- en retailsector routekaarten opstellen. In deze commerciële sectoren wordt steeds sterker op de afname in het energiegebruik en de daaraan verbonden CO2-emissie gestuurd. Vanuit het EU CRREM-project (Carbon Risk Real Estate Monitor) zijn zogenoemde 2 degree scenario’s opgesteld: doelstellingen voor beleggingsfondsen voor de afname van de CO2-impact van gebouwen. Ook internationaal krijgt de Energy Use Intensity benadering voeten aan de grond. In het Verenigd Koninkrijk heeft een Green Building Council recent een consultatie uitgevoerd naar het Paris Proof concept. Ook de Duitse GBC heeft eerder een vergelijkbare aanpak voor normen op het werkelijk verbruik gepresenteerd.

Martin Mooij werd door Vastgoedjournaal geinterviewd voor een special over de energietransitie. Het volledige interview kun je lezen op de website van Vastgoedjournaal. 

Gerelateerd

Blog: Circulair aanbesteden - deel 3

Blog: Circulair aanbesteden - deel 3

Fosbit en Chess lanceren totaaloplossing voor parkeergarages

Fosbit en Chess lanceren totaaloplossing voor parkeergarages

INNAX: ‘smeed het ijzer als het heet is’

INNAX: ‘smeed het ijzer als het heet is’