De lijn van #GreenEnergyDay moet sneller opschuiven

Dinsdag 16 februari was het #GreenEnergyDay. Dat betekent dat vanaf vandaag de groene energie die in Nederland wordt geproduceerd 'op' is. Oftewel: in Nederland wordt genoeg groene energie opgewekt om het hele land anderhalve maand van energie te voorzien. Dat is niet genoeg voor de klimaatdoelstellingen en die lijn moet dan ook snel opschuiven. Maar DGBC roept op om ook de lijn vanaf de achterkant sneller op te schuiven door meer te isoleren. 

Om de klimaatdoelen te behalen, moet de #GreenEnergyDay ieder jaar tien dagen opschuiven, in 2022 moet daarom eind februari groen omcirkeld zijn. Het mag geen verrassing zijn dat we nu niet hard genoeg gaan in de opwek van groene energie, maar ook in het besparen van energie moeten we een stapje bijzetten. Zeker als we naar de gebouwde omgeving kijken. 

Isoleren

Om de dag van de groene energie snel naar 31 december te brengen, is het van belang om snel veel meer groene energie op te wekken. Maar DGBC is van mening dat meer opwek niet de enige oplossing is. Er moet ook flink bespaard worden. En wel met twee derde

In 2030 doel bereikt?

Zo gezien is het doel al binnen tien jaar te bereiken. Dan is de opgave wel duidelijk: voor de opwek rekenen aan een derde energie ten opzichte van het huidige gebruik. De andere twee derde aan energie besparen we door gebouwen slimmer in te richten en te isoleren en daardoor minder energie te gebruiken.  

Gerelateerd

Van woorden naar bouw-daden

Van woorden naar bouw-daden

BREEAM-NL, nu ook voor duurzame organisaties!

BREEAM-NL, nu ook voor duurzame organisaties!

Rekenen aan Paris Proof Embodied Carbon met protocol

Rekenen aan Paris Proof Embodied Carbon met protocol