Combinatie van oplossingen noodzakelijk om binnen CO2-budget te blijven

We gaan uit van een Carbon Budget voor de Nederlandse bouwsector. Het Paris Proof Embodied Carbon protocol geeft projecten een grenswaarde om binnen de CO2 budgetten te blijven. Deze grenswaarden zijn beschikbaar voor nieuwbouw en renovatie en worden met het verstrijken van de tijd verder aangescherpt. Deze aanscherping komt door het kleiner wordende budget en ontwikkelingen in de markt. Een budget kan immers maar een keer worden uitgegeven. 

De verwachte en noodzakelijke ontwikkeling in de markt spelen hierbij een rol. Ontwikkelingen op het gebied van biobased bouwen, hergebruik van materialen, producten en elementen, maar ook de noodzakelijke verduurzaming van de traditionele bouwmaterialen zoals beton en staal zijn nodig willen we niet te veel CO2 ‘uitgeven’. Als we voor alle nieuwbouw en renovatie vanaf nu deze grenswaarde behalen, en dus fors besparen ten opzichte van de huidige praktijk, dan blijven we binnen het 1,5 graden budget. Dit is nodig, maar hoe kunnen we zorgen dat dat ook haalbaar is?

Combinatie van routes

Om de grenswaarde sectorbreed te halen zien we dat opschaling van meerdere routes nodig is. De Paris Proof Embodied Carbon benadering vereist een combinatie van hergebruik van bouwmaterialen (onder andere door urban mining), sterk verduurzaamde traditionele bouwmaterialen, én de toepassing van biobased materialen. In de achtergrondrapportage worden deze scenario’s op hoofdlijnen uiteengezet. Ook in de reeds beschreven voorbeeldprojecten, Biopartner 5 en Lidl Oosterwold, komt dit naar voren. In deze projecten is een combinatie tussen biobased, virgin materialen en/of urban mining toegepast.

Waarderen van biogeen CO2

De toepassing van biobased materialen in deze routes is waardevol en noodzakelijk. Op dit moment kunnen we in het rekenprotocol nog niet rekenen aan biogeen CO2, oftewel CO2 opslag in biobased materialen. Er is internationaal nog geen consensus over de manier van waarderen van opgeslagen biogeen CO2 in het gebouw en de gehele levenscyclus daarvan. Omdat we nu aan de slag willen, willen we hier niet op wachten. Initiatieven die biogeen CO2 uitzoeken en waarderen juichen we toe. Zodra er een oplossing beschikbaar is met een wetenschappelijke onderbouwing die aangeeft wat wel en niet bijdraagt en hoe we dit door moeten rekenen, nemen we die graag zo snel mogelijk op in het protocol. We zullen hier vervolgens ook over in gesprek gaan met nationale en internationale beleidsmakers voor Nederlandse en Europese consistentie.

Het protocol in de praktijk

De komende periode toetsen we het protocol in de praktijk. Hierbij zullen we kijken of biogeen in het Paris Proof Embodied Carbon budget kan worden meegerekend, en welk effect dit heeft op de budgetbenadering. Over deze rekenmethodiek zal DGBC ook via het #Buildinglife netwerk harmoniseren met andere Europese aanpakken.

Gerelateerd

DGBC officiële alliantiecoördinator VN Sustainable Development Goal 11

DGBC officiële alliantiecoördinator VN Sustainable Development Goal 11

Aantal BREEAM-NL certificaten verdubbeld in 2021

Aantal BREEAM-NL certificaten verdubbeld in 2021

EU Taxonomie raakt bouw- en vastgoedsector

EU Taxonomie raakt bouw- en vastgoedsector