CO₂-opslag in bouwmaterialen, en wel nu!

Het lek is boven water. Partijen in de bouwsector pleiten sinds december via een manifest gezamenlijk voor een eerlijk speelveld voor biobased materialen. De noodzaak van een forse koerswijziging ten gunste van bouwmaterialen die CO2-opslag mogelijk maken, wordt opeens breed gedeeld. Dat is fantastisch nieuws. Pleitbezorgers van het eerste uur weten niet wat hun overkomt: deze revolutie laat zich niet meer wegdrukken.

Het manifest is vooral een oproep aan anderen: politiek en beleidsmakers. De ondertekenaars zelf zijn van goede wil, maar het instrumentarium waar zij mee moeten werken leidt nu niet tot een uitkomst die CO2-opslag bevordert. Terwijl we allemaal zien dat dat juist nu heel hard nodig is. De aangewezen boosdoener in het manifest is de MPG-berekening (MilieuPrestatie Gebouwen), die de CO2-opslag van biobased materialen niet laat doortikken in de eindscore. Dankzij aannames die niet alleen aanvechtbaar, maar zelf aantoonbaar onjuist zijn.

Uitgedaagd

Dutch Green Building Council (DGBC) vindt de oproep zeer terecht en wij ondersteunen het manifest van harte. Maar als aanjagers van een duurzame gebouwde omgeving voelen we ons ook uitgedaagd. In de biobased kennissessies die we in november hebben georganiseerd zijn de achtergronden met experts doorgesproken en oplossingsrichtingen verkend. Goed om het verslag na te lezen voor iedereen die het naadje van de kous wil weten. De vraag die nu op tafel ligt is hoe we CO2-opslag wél op een goede manier laten meewegen in de bouwpraktijk van morgen.


De ogen richten zich daarbij op de MPG. Dit instrument is behoorlijk sturend voor wat er in de bouw gebeurt. We hebben in Nederland te maken met het Bouwbesluit dat voor de milieueffecten verwijst naar de MPG. Dat waarborgt dat er minimale eisen zijn voor de milieuprestatie van bouwmaterialen, en biedt de wetgever een instrument om de lat telkens hoger te leggen. De voor de hand liggende oplossing zou zijn om de weging van CO2-opslag binnen de MPG aan te passen, en daarbij meer gewicht toe te kennen aan CO2-opslag in het heden.

Lange weg

Een gewetensvraag is of we de duurzaamheid van de gebouwde omgeving recht doen als we de discussie over duurzaam bouwen vernauwen tot een 'single issue' namelijk CO2-opslag. Het antwoord is nee, maar het zit rondom CO2-opslag nu ook zo scheef dat een correctie noodzakelijk is. Van wie is de MPG? Een beetje van ons allemaal. Het gesprek over een aangepaste MPG zal daarom langs vele beleidstafels, wetenschappelijke commissies, Nederlandse en Europese normcommissies en marktconsultaties moeten gaan. Dat is een lang en internationaal traject met veel red tape, belangen en een ongewisse uitkomst. Ook binnen BREEAM-NL speelt de MPG-score een belangrijke rol. Het aanpassen van BREEAM-NL om meer recht te doen aan het belang van CO2-opslag zal ook niet over een nacht ijs gaan. Deze tijd hebben we niet.

Korte klap

Kan het sneller? Wij denken van wel. Binnen de database van de MPG is met ingang van 2021 terug te vinden wat de scores zijn met betrekking tot CO2-opslag. Het is dus relatief eenvoudig om die gegevens te gebruiken in een tool die helder maakt hoe een nieuw bouwwerk scoort op CO2-opslag. DGBC ontwikkelt daarom met NIBE, TU Delft en TNO een eenvoudige rekentool waarmee de CO2-opslag helder kan worden gecommuniceerd. Dat instrument moet een score voor CO2-opslag geven die in tenders een rol kan spelen. Wij streven ernaar om deze tool begin volgend jaar beschikbaar te hebben. Op die manier kunnen alle ondertekenaars van het manifest ook zelf aan de slag met hun uitgesproken ambitie. Opdrachtgevers kunnen CO2-opslag expliciet als selectiecriterium meenemen.


De klimaatdoelen van Parijs zijn toch nog haalbaar, kopte de krant onlangs naar aanleiding van het UNEP Gap Report. Er is dan wel drastisch een groene koers nodig na Corona. De biobased revolutie die we deze weken meemaken is precies het soort verandering dat we nodig hebben. Mooie ontwikkelingen in de donkere dagen!


DGBC

Ruben Zonnevijlle

Hans Valkhoff

Jan Kadijk


NB: deze visie verscheen eerder al op cobouw.nl

Gerelateerd

Kijk terug: Webinar - Borging klimaatadaptieve maatregelen

Kijk terug: Webinar - Borging klimaatadaptieve maatregelen

Circular Buildings - een meetmethodiek voor losmaakbaarheid v2.0 nu online

Circular Buildings - een meetmethodiek voor losmaakbaarheid v2.0 nu online

Gebruik alle goede ideeën en integreer ze in een wijk

Gebruik alle goede ideeën en integreer ze in een wijk