Brink Groep behaalt ISO-14001 certificaat

Op 27 mei 2013 is Brink Groep ISO-14001 gecertificeerd. Met deze wereldwijd geaccepteerde norm voor milieubeleid worden milieurisico's van bedrijfsvoeringen beheerst en verminderd. Brink Groep grijpt de ISO-14001 norm aan om structureel en meetbaar te investeren in de verduurzaming van haar eigen bedrijfsproces én dat van haar opdrachtgevers door op unieke wijze ook haar producten en diensten te certificeren.

Omdat ISO-14001 in de basis is ontworpen voor productiebedrijven was de implementatie bij Brink Groep een uitdagend proces. Naast de verduurzaming van de eigen bedrijfsprocessen kan Brink Groep vooral veel milieueffect realiseren door verduurzaming bij opdrachtgevers. Anders dan bij andere bedrijven omvatte de certificering dan ook het algemene bedrijfsproces van Brink Groep én de certificering van een aantal producten en diensten.

Substantiële energiebesparingen
Met producten als Leaf, IBIS4Projects, IBIS-MAIN en IBIS-Hosting genereert Brink Groep substantiële duurzaamheidseffecten bij opdrachtgevers. Hoe vaker deze producten worden ingezet, hoe meer positieve impact er ontstaat op het milieu. Met de ambitie om gecertificeerd te worden in 2013 is vanaf begin 2012 hard gewerkt om de duurzaamheidsaspecten van deze producten en diensten inzichtelijk te maken.

Mijlpaal
Lloyd’s Register Quality Assurance voerde verscheidene audits uit. Op 27 mei 2013 is het definitieve resultaat behaald, de ISO-14001 certificering. Een belangrijke mijlpaal. Brink Groep is daarmee weer een stap dichterbij de doelstelling om dit jaar met haar producten en diensten bij opdrachtgevers een CO2-reductie te bewerkstelligen die minimaal twee keer zo groot is als de CO2-uitstoot die Brink Groep zelf veroorzaakt.

“Het enthousiasme waarmee Brink Groep haar milieusysteem heeft opgepakt en vorm gegeven, werkte echt aanstekelijk. Vanaf het begin gaf Brink Groep duidelijk aan dat ze een systeem wilden wat praktisch en passend moest zijn, dus geen papieren tijger. Verder moest de impact van het advies van Brink Groep (de “multiplier”) een duidelijke rol krijgen, want dat is waar het om gaat. Brink Groep is daar zeker in geslaagd, proficiat met het resultaat!”
Inge Vermeij, Senior Project specialist bij Lloyd’s

Gerelateerd

Lidl Zero Woerden maakt belofte '0 op de energiemeter' waar

Lidl Zero Woerden maakt belofte '0 op de energiemeter' waar

Kansen voor het dak; de wereld twee keer zo groot

Kansen voor het dak; de wereld twee keer zo groot

DGBW: Investeren in klimaatadaptatie

DGBW: Investeren in klimaatadaptatie