BREEAM-NL voor Dummies: Een sloopproject in de buurt; dat wordt omrijden. Toch?

BREEAM-NL is er niet alleen voor nieuwe gebouwen. BREEAM-NL heeft ook een keurmerk om sloopprojecten te beoordelen op duurzaamheidsprestaties. Deze sloopprojecten worden beoordeeld op een achttal onderdelen: Management, Gezondheid, Energie, Transport, Water, Materialen, Landgebruik & Ecologie en Vervuiling. Deze categorieën zijn weer opgebouwd uit verschillende credits. De scores op de verschillende onderdelen leidt uiteindelijk tot een totaalscore, uitgedrukt in sterren (1 t/m 5 sterren). Deze keer uitgelicht in de categorie Transport: TRA 93, het voorkomen van verkeershinder.

Midden in de stad wordt een oud kantoorpand uit de jaren 70 met de grond gelijk gemaakt. Geen huurder meer te vinden, en bovendien is het een gewilde plek voor nieuwbouw. Dat slopen gaat vaak gepaard met een hoop verkeersoverlast. Wegen langs het sloopproject zijn afgesloten, de omleidingsroute is onduidelijk aangegeven en vrachtwagens rijden af en aan naar de werkzaamheden en blokkeren de weg. Maar het kan ook anders. Door met BREEAM-NL het project duurzaam te slopen en goed te letten op het voorkomen van verkeershinder. Hier zijn maar liefst vier punten mee te verdienen. 

Een goed plan en logische omleidingen

Het eerste punt is binnen als er een goed vervoersplan van de omgeving is gemaakt. Dus; wat zijn de belangrijkste verkeersaders, hoe zit het met het openbaar vervoer in het gebied en zijn er publiekstrekkers in de buurt waar rekening mee gehouden moet worden? Als de omleidingen ook goed zijn geregeld, dan is ook het tweede punt binnen.

Hoe zit het met parkeren?

Soms kan een sloopproject ook nadelige impact hebben op de parkeervoorzieningen. Bijvoorbeeld doordat werkverkeer de reguliere parkeerplekken bezet. Maar als hier goede maatregelen voor genomen zijn, dan levert dit ook een punt op. Zo valt bijvoorbeeld te denken aan parkeervoorzieningen op het eigen terrein. Of een apart parkeerterrein op een andere locatie.

Transport buiten de spits

Het transport van en naar de werkplaats kan ook zorgen voor overlast. Zeker in de spits wil je geen traag kerende vrachtauto voor je neus hebben. Wanneer meer dan driekwart van het transport buiten spitstijden plaatsvindt, dan is ook hier vierde punt verdiend.

Toolbox

Weten wat de invloed is van het voorkomen van verkeershinder op de BREEAM-NL score? Gebruik dan de Sloop Toolbox.

Gerelateerd

Eerste tool van Masterplan Ventilatie: Quickscan COVID-19 en ventilatie in kantoren

Eerste tool van Masterplan Ventilatie: Quickscan COVID-19 en ventilatie in kantoren

DGBC ziet aanknopingspunten in Renovation Wave van Timmermans

DGBC ziet aanknopingspunten in Renovation Wave van Timmermans

Video’s Dutch Green Building Week online

Video’s Dutch Green Building Week online