'BREEAM-NL methodiek ook geschikt maken voor monumenten'

Samen met de organisatie DEMI MORE werkt DGBC aan het uitbreiden van BREEAM-NL Renovatie voor monumenten. DEMI MORE is een project waarin zes monumenten in Nederland en België worden begeleid om ingrijpend te verduurzamen, zonder de monumentale elementen aan te tasten. 

DEMI MORE werkt aan de ontwikkeling van een keurmerk voor monumentale gebouwen voor Nederland en België. Als vertrekpunt is gekozen voor de internationaal erkende methodiek van BREEAM. Monumenten zijn vanwege de lange levensduur en het zuinige materiaalgebruik per definitie heel duurzaam, maar qua energiegebruik presteren zij vaak minder goed.

Aansluiten

Binnen DEMI MORE is onderzocht welke aanpassingen van de BREEAM-NL methodiek mogelijk zijn om het keurmerk in Nederland en België beter op monumenten te laten aansluiten.

DEMI MORE - Promotiefilm from Frame Freaks on Vimeo.

BREEAM-NL Renovatie

Binnenkort wordt BREEAM-NL Nieuwbouw gelanceerd en in 2020 wordt BREEAM-NL Renovatie en (her)Inrichting ingevoerd, waaronder de beoordeling van monumenten valt. In opdracht van DEMI MORE is onderzocht hoe het hoofdstuk ‘Energie’ van BREEAM-NL Renovatie en (her)Inrichting beter kan aansluiten op de praktijk van monumenten. De resultaten van dit onderzoek worden meegenomen in het vernieuwde keurmerk en projecten van DEMI MORE worden gebruikt als benchmark om de nieuwe richtlijnen te toetsen.

Maatstaf

Het onderzoek DEMI MORE is in 2016 gestart. Vandaag, op de Dag van de Duurzaamheid, werd er een slotbijeenkomst georganiseerd.  Hans Valkhof van DGBC was daarbij aanwezig: "Vanuit de erfgoedsector komen geluiden dat een goede score voor BREEAM-NL Renovatie wellicht een maatstaf kan zijn voor subsidieverstrekking bij de verduurzaming van monumenten." 

Breder perspectief

Het geschikt maken van BREEAM-NL voor monumenten en het inzichtelijk maken van het proces is van groot belang. Zo wordt geprobeerd restauraties en herbestemmingen in een bredere context te plaatsen dan slechts het conserveren van de cultuurhistorische waarden. Grootschalig onderhoud, een restauratie of herbestemming is een uitgelezen mogelijkheid om tegelijkertijd verbeteringen door te voeren op het gebied van duurzaamheid en energieprestatie. Door de functie van een gebouw te bewaren of het een andere functie te geven, blijft het gebouw in de toekomst behouden.

Gerelateerd

Rotterdam: werken aan een weerbare stad

Rotterdam: werken aan een weerbare stad

Voorzitter werkgroep Kantoren op NU.nl: 'Gebouwen zijn de grootste bron van CO2-uitstoot'

Voorzitter werkgroep Kantoren op NU.nl: 'Gebouwen zijn de grootste bron van CO2-uitstoot'

CO2-reductie: samen in actie voor ‘Paris Proof’ vastgoed

CO2-reductie: samen in actie voor ‘Paris Proof’ vastgoed